Izboljšajmo Maribor

Platforma Izboljšajmo Maribor je namenjena podajanju pobud o vseh področjih delovanja Mestna občine Maribor. Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Zato bi radi, da se čim več občanov s predlogi, vprašanji in pripombami vključuje v odločanje o tem, v kakšnem okolju bomo živeli, ter v uresničevanje skupnih ciljev. Vsaka pobuda, ki je oddana preko platforme Izboljšajmo Maribor, je posredovana pristojni strokovni službi Mestne uprave Mestne občine Maribor in obravnavana.

O Izboljšajmo Maribor