category image

pred 14 urami Obdelujemo Promet

Od zdravstvenega doma do Ul. nadvojvode Janeza je cesta zelo ozka, omejena na eni strani s škarpo in na drugi s potokom. Cesta je tako ozka, da se dve vozili komaj srečata, po njej vozi tudi...

Podrobnosti ...

category image

pred 14 urami Obdelujemo Promet

Prosimo za temeljito čiščenje mulde in predvsem odmaševanje propustov na tej cesti. Ker so mulde zaraščene in ker propusti že nekaj let niso bili očiščeni, so polni peska. Na cesti se ob...

Podrobnosti ...

category image

pred 14 urami Obdelujemo Promet

Na koncu ceste je potrebno sanirati podlago vozišča in nato tudi asfalt. Ta del cestišča je bil enkrat že bila že popravljen, a nestrokovno, saj se pod cesto nabira voda.

Podrobnosti ...

category image

pred 14 urami Obdelujemo Promet

Lani je bil na križišču Vrunčeve in srednje ulice odstranjen lesen drog, ki je oviral lastnika zemljišča pri dostopu v garažo. Na drogu je bila med drugim tudi svetilka javne razsvetljave....

Podrobnosti ...

category image

pred 15 urami Zaključeno Promet

V Novi vasi so se začela izvajati gradbena dela na območju Skate park-a. Stanovalci o tem nismo bili obveščeni. Zanima me, kdaj bodo dela končana?

Podrobnosti ...

category image

pred 15 urami Obdelujemo Promet

Na cestišču je nastala precej velika udrtina, domnevamo, da zaradi počene vodovodne cevi, zaradi katere voda iz vodovoda izpira zemljino pod cestiščem.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 16 urami Urejamo Okolje

Stopnišče in stene (z vrati), ki ga obdajajo so poškodovani, poslikani z grafiti in umazani. Na celem območju ne gorijo luči. Prav tako se pod arkadami širi smrad.

Podrobnosti ...

category image

pred 17 urami Izvedeno Promet

Tablo z napisom je potrebno odstraniti, Waldorfske šole ni več, kjer je bila pred leti...

Podrobnosti ...

category image

včeraj Obdelujemo Komunalna inšpekcija, redarstvo

Pozdravljeni, nekdo je v potok, v Radvanju odvrgel jogi. Jogi leži tu že skoraj mesec dni. Spodaj fotografija. Lep pozdrav

Podrobnosti ...

+1

category image

včeraj Obdelujemo Promet

Spoštovani, Predlagam, da se na Limbuški cesti v tistem delu, ki ni osvetljen z javno razsvetljavo, med Mariborom in Limbušem, označi z belo črto rob cestišča. V tem delu je zelo nevarno za...

Podrobnosti ...

category image

včeraj Obdelujemo Promet

Že nekaj let je eden od robnikov kolesarske steze na SV delu Starega mostu premaknjena, tako da vmes zija nevarna razpoka. Če bi kolesar zapeljal vanjo, bi bil padec neizbežen. Robnik bi bilo...

Podrobnosti ...

+3

category image

včeraj Izvedeno Okolje

Na glavni tržnici še vedno kazijo videz polomljeni dežniki, ki so ob zadnjem vetrovnem vremenu postali celo nevarni obiskovalcem tržnice. Kdaj bo občina ukrepala?

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 2 dnevi Urejamo Komunalna inšpekcija, redarstvo

Na Kamniški ulici, kjer je bil do nedavnega nameščen zbiralni kontejner za rabljena oblačila, je le-ta odpeljan, za njim pa je ostal kup razmetanih oblačil - vse razvidno iz fotografije. Lep...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 2 dnevi Urejamo Promet

Parkiranje na Ulici Vita Kraigherja onemogoča dostop v TPC City in Garažno hišo City! Dnevno je lahko takšnih fotografij kot so priložene XY!

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 3 dnevi Urejamo Okolje

Peš pot od Studenške brvi do Ruške ceste je polna smeti in drugih odpadkov. Žal je nagib terena strm, prav tako je možno zaslediti igle, tako da si prebivalci v bližini ne upamo sami pobirati...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 3 dnevi Urejamo Promet

Precejšen del ceste v Vrhov Dol, po kateri med drugim vozi tudi šolski avtobus, je v tako slabem stanju (krpa na krpo), da asfalta takorekoč skoraj ni več. Ker projektov za prenovo ceste še ni,...

Podrobnosti ...

category image

pred 3 dnevi Urejamo Promet

Vse moje pobude za varno pot pešcev v Novi vasi so naletela na gluha ušesa ! Res sem dobil odgovor iz pisarne župana ,da bodo zadevo predali uradu za promet na UE ....in to je tudi vse ....

Podrobnosti ...

category image

pred 3 dnevi Obdelujemo Promet

Na Knafelčevi od št. 28 do 24 je dovoz z omejitvijo 10 km/h ... več tako ne smeš peljati, ker je luknja pri luknji. Bi se dalo to preplastiti ali na novo potegniti asfalt? Zelo nevarno je za...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 3 dnevi Zaključeno Okolje

Ali mesto in pristojne inšpekcije skupaj z biologi res ne morejo preprečiti (in kaznovati) hranjenja ptic z ostanki kruha in ostale človeku namenjene hrane? Je ljudem res nemogoče dopovedati, da...

Podrobnosti ...

category image

pred 3 dnevi Zaključeno Promet

Obnovitev cestišča spodnega dela Bezjakove, od Mirkove ulice do Lackove ceste.

Podrobnosti ...