O storitvi Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor je spletna storitev za oddajo pobud, pohval in vprašanj Mestni občini Maribor. Storitev je vzpostavljena v sklopu pobude Pametno Mesto Maribor in projekta UPSIDE, njen namen pa je olajšati občanov stik z lokalno skupnostjo in s pomočjo sodobne tehnologije vzpostaviti sistem, ki omogoča enostavno posredovanje pobud, pohval in vprašanj, ki se nanašajo na življenje v Mestni občini Maribor.

Sistem je vzpostavilo podjetje Javne službe Ptuj.