category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Na notranjem dvorišču je bilo davnega leta otroško igrišče, ki je žalostno propadlo. Zaradi dotrajanosti in posledično nevarnosti igral, so bila le-ta s strani občine odstranjena. Prav tako...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Predlagam, da se ukine cona 30 na dvopasovnih cestah v centru mesta (Razlagova, Krekova, Mladinska, Maistrova, del Prešerrnove med Partizansko in Maistrovo in prav tako del Cankarjeve med Razlagovo...

Podrobnosti ...

+7

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Predlagam da se na krozisce postavijo v krogu fizicne ovire, ki bi objestnim voznikom preprecevale voznjo naravnost cez narisan krog(predvsem koroska cesta iz smeri UŠC proti glavnemu trgu). Ker je...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Predlagam da se naredi prehod za pešce med stolpnicami in trgovskim centrom, ker je prečkanje tega dela ceste zelo oteženo in občasno celo nevarno. Edino pravilno prečkanje je mogoče sedaj le...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Predlagam izvedbo montažnega krožišča na enak način kot na Streliški cesti. Glede na majhno obremenjenost križišča uporaba semaforjev ni smiselna v nobenem pogledu.

Podrobnosti ...

+4

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Zakaj ni dokončana povezava od nadhoda čez Titovo c. do Magdalenskega parka? Kaj je z nadhodom čez pobreško c. ob krožišču na Titovi?

Podrobnosti ...

+6

category image

pred 5 leti Zaključeno Kultura, šport in turizem

Dodelitev posebnega statusa za obmocje Lenta, ki bi omogocalo lazjo organizacijo kulturnih prireditev, koncertov. Lent naj postane center zabave, ne samo za Maribor, temvec za celotno regijo. Okolje...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Kultura, šport in turizem

Postavitev stalnega odra na Lentu (na lokaciji Vecerovega odra), kjer bi se lahko celo leto (po potrebi) odvijale prireditve. Na primer: poleti ob vikendih, po koncanem festivalu, v casu veselega...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Prosim če je možno popravit cesto in sicer od naslova Lackova cesta 142 do Lackove ceste 117 zaradi tega ker je zelo uničen asfalt. Hvala!

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Pozdravljeni... Na vsak prometni znak, ki nam prikazuje, koliko lahko vozimo, bi naredili senzor, ki bi oddajal dolocen signal... Drug senzor, pa bi se namestil na vsak avto. Ko bi se z avtom...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Kultura, šport in turizem

Izgradnje mega ski dvorane na celotni trasi od Zgornje postaje vzpenjače do snežnega stadiona s solarnimi paneli in prehodi. Vzpostavitev nacionalnega celoletnega poligona za smučarski trening in...

Podrobnosti ...

+7

category image

pred 5 leti Zaključeno Okolje

Predlagam ureditev desne strani obrežja reke Drave. Leva stran je lepo urejena in zasajena, medtem ko je desna stran zelo zanemarjena. Sploh v okolici Studenške brvi in vse do Koroškega mostu....

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Dajem pobudo, da se prioritetno uredi varna kolesarska povezava iz centra Maribora do Hoč. S tem bi se uredil dostop za kolesarje - dnevne migrante in turiste. Just do it!

Podrobnosti ...

category image

pred 6 leti Zaključeno Promet

Zaradi ob delavnikih izredno zaparkirane ulice predlagam cono 30 na Prvomajski ulici od križišča z Žmavcevo ulico do Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (Prvomajska ulica 1). Na...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 6 leti Zaključeno Promet

Predlagam, da MOM umakne začasna pristajališča za avtobuse, saj le-ti ovirajo promet, ko se ustavljajo na cestišču.

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 6 leti Zaključeno Ostalo

Predlagam, da omogočite prijavo oz. registracijo z Facebook računom, da poenostavite uporabo portala.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 6 leti Zaključeno Promet

Sprememba prometnega režima na trgu revolucije. Zdajšnja ureditev ogroža kolesarje in ostale šibkejše udeležence v prometu. Trg revolucije ČRNA TOČKA ki je smrtno nevarna.

Podrobnosti ...

category image

pred 6 leti Zaključeno Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Dajem pobudo, da se tudi v MO Maribor začne zbirati plastična embalaža po sistemu rumene vrečke. Prosim za odgovor, kdaj se bo to začelo...

Podrobnosti ...

+8

category image

pred 6 leti Zaključeno Promet

Podajam pobudo, da se na Starem mostu vzpostavi prometna ureditev po sistemu ""shared space" saj bi s tem bila izboljšana varnost kolesarjev in pešcev. Robnike na obeh straneh je potrebno spustiti...

Podrobnosti ...

category image

pred 6 leti Zaključeno Promet

Podajam pobudo, da se uredi vodenje kolesarjev skozi podvoz na Gorkega ulici. Možen ukrep je: kolesarski pas na vsaki strani z zbrisano sredinsko ločilno črto.

Podrobnosti ...