category image

pred 5 leti Zaključeno Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

NADOMESTIT POLOMLJENO KAPO Z NOVO !

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Ostalo

Nerazumno mi je, da se svetniki (VSI) ne uskladite pred sejami?!? Ne pa de se še dnevni red ne sprejme?!?

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Smreke ob ograji vojašnice umirajo zaradi gostega prometa, odgovorni jih samo odstranjujejo vsake toliko, novih zasaditev pa ni.

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Metelkova ulica je na odseku med Cesto zmage in Betnavsko cesto v obupnem stanju. Površina, ki je na južni ulice strani namenjena pešcem in parkiranju avtomobilov, je za prve neuporabna....

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

V krožišču na ulici Na poljanah pri novejšem blokovskem naselju s socialnimi stanovanji, na severni strani ceste se kolesarska steza konča z visokima robnikoma na obeh straneh izvoza. Tako z...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Na pločniku ulice Na poljanah v bližini bencinske črpalke že vrsto let opazujemo še eno ""packo"". Ob izgradnji ceste in pločnika so slednjega kar prekinili zaradi nekega neuglednega zelenja....

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Predlagam, da se dokonča kolesarska steza oz. pločnik na severni strani ulice Na poljanah - do Dravograjske ceste. Trenutno je ob Srednji prometni šoli kolesarjem in pešcem namenjena zelo ozka...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Že od odhoda JLA iz Maribora ostaja nedokončan pločnik V Fochovi ulici, MČ Tabor. Gre za odsek med Beograjsko in Ljubljansko ulici in sicer na severni strani ulice. Trenutno se zemljišče...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Ostalo

Pobude imajo imena odgovori pa ne???

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Na Smetanovi avtomobili parkirajo bočno na zbiti zemljini, kjer zaradi mnogih let parkiranja v dežju nastajajo cela jezera. Predlagam, da se parkirna mesta sanira z betonskimi mrežami (tlakovci z...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Zahodna stran Prežihove ulice ima v delu med Gosposvetsko in Smetanovo samo še nekaj zelo starih in umirajočih dreves. Predlagam obnovitev zasaditve in ureditev poševnih parkirnih prostorov z...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Robovi in bankine cestišča so v katastrofalnem stanju, dva avtomobila se ne moreta srečati, po ulici pa vozi še mestni avtobus...pešci so nenehno v nevarnosti...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Enkrat poleti tega leta je bilo, ko sem opazil nekaj, za kar najprej nisem mogel verjeti svojim očem, in sicer da na Cesti graške gore naenkrat ni več stebrov javne razsvetljave. Kaže da ste jih...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Izboljšanje javne razsvetljave v Parku mladih in ulicah, ki mejijo nanj, s čimer bi omogočili uporabnost sprehajališča in rekreacije tudi v večernem in zimskem času, predvsem pa bi s tem...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Zasaditev vrb ob sami reki od Studenške brvi do Železniškega mosta (dodati drevje tudi na levi) in s tem ustvariti rečni drevored. Očistiti in urediti (stanovanjsko naselje ob Ruški) desno...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Kultura, šport in turizem

Obnovitev Radvanjskega dvorca ter umestitev kulturnih dejavnosti vanj.

Podrobnosti ...

+9

category image

pred 5 leti Zaključeno Mladina, starejši in invalidi

Invalidi na vozičkih se srečujemo z težavo, da v mestnem središču ni javnega wc-ja dostopnega za invalide. Mi bi tudi radi se udeleževali prireditev v mestnem jedru zvečer ampak ne moremo ker...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

VEs vzhodni del Slomškovega trga je že dalj časa v temi, tudi stolnica, kot osrednji kulturno-zgodovinski spomenik je s te strani neosvetljen, čeprav so svetilke nameščene.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Jaz predlagam, vsaj neko delno omejitev hitrosti iz smeri Šentiljske v smeri Partizanske in obratno, ker je tukaj prehod za pešce, kjer je skoraj nemogoče prečkanje za obisk Pošte ali Petrola,...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Kot verjetno še marsikoga me je neprijetno presenetila uvedba parkirne cone na Jezdarski cesti. Gre za cesto sredi blokovskega naselja z nekaj manjšimi poslovnimi lokali, kjer je že odkar živim v...

Podrobnosti ...