category image

pred 4 leti Zaključeno Okolje

Predlagam ureditev pasjih wc jev v strogem centru mesta, v smislu zasatitve par m2 zelenice in postavitev kosa z vreckami...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Cesta zmage potrebuje novo asfaltno prevleko.

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Na relaciji Lackova 117 do Lackove 143 kjer je promet zelo gost in divji je cesta v katastrofalnem stanju in brez pločnika kjer se dnevno sprehaja zelo dost ljudi in družin z vozički! Umakneš se...

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Kultura, šport in turizem

OPIS PROJEKTA: ŠIRITEV AKVARIJ-TERARIJ MARIBOR (z podroben opis projekta nas lahko kontaktirate) Prenova objekta, kakršen je naš že zelo dotrajan Terarij-Akvarij v mestnem parku, je velik...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Izgradnja pločnika do mesta! Za zdravo in predvsem varno rekreacijo bi si tudi limbušanjarji zaslužili, da dobimo pločnik saj je trenutno hodit do npr. Nove vasi zelo tvegano in nevarno.

Podrobnosti ...

+4

category image

pred 4 leti Zaključeno Zemljišča in stavbe

Nujno najti rešitev za luknjo na Ruški cesti, ki med drugim ovira tudi promet. V kolikor ne bo univerze ali kulturnega centra, naj se spremeni namembnost in poišče investitor za stanovanjski...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Na vzhodni strani pokopališča Pobrežje je trenutno travnik in širši pas makadama, ki trenutno služi kot parkirišče. Ta prostor bi lahko preuredili v srednje veliko asfaltno parkirišče...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Cestišče na Železnikovi je dotrajano. Na cestišču se sicer vsako leto krpajo luknje, ampak po vsaki zimi je zgodba enaka zaradi plugov in ostalih vremenskih vplivov na cestišče. Prav tako bi...

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Cesta je v popolnem razsulu. Luknja pri luknji. ""Sanira"" se samo z krpanjem lukenj, kar še samo dodatno uničuje cesto in posledično naša vozila. Boljša cesta je neasvaltirana, kot pa ta po...

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Na notranjem dvorišču je bilo davnega leta otroško igrišče, ki je žalostno propadlo. Zaradi dotrajanosti in posledično nevarnosti igral, so bila le-ta s strani občine odstranjena. Prav tako...

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Predlagam, da se ukine cona 30 na dvopasovnih cestah v centru mesta (Razlagova, Krekova, Mladinska, Maistrova, del Prešerrnove med Partizansko in Maistrovo in prav tako del Cankarjeve med Razlagovo...

Podrobnosti ...

+7

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Predlagam da se na krozisce postavijo v krogu fizicne ovire, ki bi objestnim voznikom preprecevale voznjo naravnost cez narisan krog(predvsem koroska cesta iz smeri UŠC proti glavnemu trgu). Ker je...

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Predlagam da se naredi prehod za pešce med stolpnicami in trgovskim centrom, ker je prečkanje tega dela ceste zelo oteženo in občasno celo nevarno. Edino pravilno prečkanje je mogoče sedaj le...

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Predlagam izvedbo montažnega krožišča na enak način kot na Streliški cesti. Glede na majhno obremenjenost križišča uporaba semaforjev ni smiselna v nobenem pogledu.

Podrobnosti ...

+4

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Zakaj ni dokončana povezava od nadhoda čez Titovo c. do Magdalenskega parka? Kaj je z nadhodom čez pobreško c. ob krožišču na Titovi?

Podrobnosti ...

+6

category image

pred 4 leti Zaključeno Kultura, šport in turizem

Dodelitev posebnega statusa za obmocje Lenta, ki bi omogocalo lazjo organizacijo kulturnih prireditev, koncertov. Lent naj postane center zabave, ne samo za Maribor, temvec za celotno regijo. Okolje...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 4 leti Zaključeno Kultura, šport in turizem

Postavitev stalnega odra na Lentu (na lokaciji Vecerovega odra), kjer bi se lahko celo leto (po potrebi) odvijale prireditve. Na primer: poleti ob vikendih, po koncanem festivalu, v casu veselega...

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Prosim če je možno popravit cesto in sicer od naslova Lackova cesta 142 do Lackove ceste 117 zaradi tega ker je zelo uničen asfalt. Hvala!

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Pozdravljeni... Na vsak prometni znak, ki nam prikazuje, koliko lahko vozimo, bi naredili senzor, ki bi oddajal dolocen signal... Drug senzor, pa bi se namestil na vsak avto. Ko bi se z avtom...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 4 leti Zaključeno Kultura, šport in turizem

Izgradnje mega ski dvorane na celotni trasi od Zgornje postaje vzpenjače do snežnega stadiona s solarnimi paneli in prehodi. Vzpostavitev nacionalnega celoletnega poligona za smučarski trening in...

Podrobnosti ...