+2

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Pohvalno da ste postavili stebricke pred gostilnicami na pohorski vzpenjaci na obracaliscu. Bilo pa bi lepp, da bi se tudi postavili stebricki na sredini, ker se parkira po travniku in unicujejo...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 5 leti Zaključeno Komunalna inšpekcija, redarstvo

smetišče med trgovinami - Tržaška

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov zakrivajo dostop k prehodu za pešce, zaradi česar je ta prehod nepregleden in nevaren posebej za otroke, ki so popolnoma nevidni to trenutka, ko že stopijo...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Reklamni panoji, ki so postavljeni na Koroški cesti so postavljeni v neposredni bližini prehoda za pešce in to v smeri vožnje, kar vozniku zelo zakrije pogled na pločnik in pešce, ki želijo...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Kultura, šport in turizem

Skrajni čas je, da Maribor dobi primerno knjižnico. Sedanja osrednja knjižnica na Rotovškem trgu je v razsulu, pretesna, dotrajana. Pomeni osnovno kulturno infrastrukturo, obvezno javno službo,...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Spoštovani, zanima me, če potekajo kakšne aktivnosti, da bi mariborski mestni avtobusi podaljšali proge tudi v sosednje primestne občine (Miklavž, Hoče, Pesnica). V času velike občine...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Že dalj časa občani opozarjajo na neprimernost parkiranja osebnih vozil kar na tržnici. Prodajalci namesto, da bi vozila po dostavi odstranili, jih raje med prodajo parkirajo kar na tržnici.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Komunalna inšpekcija, redarstvo

Že leta je v Magdalenskem parku zapuščeno in nevarno igrišče. Potrebno ga je urediti ter odstraniti nevarne betonske stebre.

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Predlagam uvedbo ""skrbnega gospodarjenja"" pri popravilu cestne infrastrukture - izvajalec naj da garancijo na vsak poseg, ki naj se v primeru tezav nemudoma uveljavi. Raje se odločajmo za trajne...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Celotno območje med Turnerjevo, Vrbansko in Gosposvetsko cesto vključiti v območje omejitve 30 km/h.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Gospodarstvo

V Mariboru rabimo en dober palacinka bar, kjer se lahko vsak dan posladkamo z izvrstnimi polnjenimi palacinkami!

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Predlagam, da se prometna ureditev Koroške ceste povrne v prvotno stanje pred eksperimentalno ureditvijo. Razlogi: V smeri zahod - vzhod, torej od Koroške proti Pobrežju ima mesto z okoli 93.000...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Kolesarska pot v predelu tržnice naj poteka v takšni smeri, kot poteka promet za osebna vozila: Koroška-Strossmayerjeva-Smetanova-Prežihova-Koroška za smer vzhod-zahod in le po Koroški v smeri...

Podrobnosti ...

+9

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Predlagam izgradnjo krožišča namesto križišča Zolajeva-Kavčičeva zaradi pretočnosti in predvsem preglednosti/varnosti. S tem bi lahko blokirali izvoz v levo (na Ptujsko) iz Lidla na...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Pobudo dajem, da se uvede na tej lokaciji dodaten ustrezen prometni znak, npr. opozorilo na dimenzije podvoza oz, znak ki prepoveduje voznikom tovornih vozil nadaljevanje vožnje po prednosti cesti...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Novo začasno krožišče na križišču Prežihove in Koroške ceste omogoča vožnjo naravnost po Koroški cesti skozi krožišče v smeri tržnice, kar pomeni večje hitrosti v krožišču in...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Spoštovani, zanima me, zakaj MOM ne združi nekaterih avtobusnih prog in sicer na relacijah, kjer bi bilo to smiselno. V preteklosti se je na takšen način združilo liniji 5/1, ki je povezovala...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Pred rekonstrukcijo križišča Šentiljske ceste v D. Počehovi pri cestni bazi DARS smo vozniki, ki smo prihajali iz smeri Kungote in Lenarta zavijali na desno na Šentiljsko cesto v smeri Košak...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

""Glavna"" cesta Bresternica - Gaj nad Mariborom je deloma državna (oznaka 937), deloma občinska (od križišča Kungota - Gaj) naprej, oba odseka pa sta že leta v poraznem stanju, primerna...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Cesta je izjemno dotrajana in je nujno potrebna obnove, novega asfalta.

Podrobnosti ...