category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Večkrat se mi je že zgodilo, da mi je avtobus ušel, ker se preprosto ne držijo voznega reda. Prosim, če avtobus pride na postajališče prej kot je predvideno za posamezno postajališče, da...

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Prosim da popravite luknjo na cesti. Vedno ko avtobus zapelje preko nenormalno butne.

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Prosim da bolj poostreno nadzirate nekontrolirano ustavljanje in parkiranje na avtobusnem postajališču City Center, saj vozniki avtomobilov avto ustavijo oziroma ga kar pustijo, tako da se potem...

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Predlagam omejevanje motornega prometa na cesti od drevoreda (pri črpališčih) mimo Račjega dvora, do stopnic na Kalvarijo oz. do zavoda A.M. Slomška. Promet se je na omenjeni cesti v zadnjih...

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Predlagam izboljšanje vertikalnih in talnih označb v rondoju na Gosposvetski cesti (s prikazom razvrščanja), saj se veliko voznikov napačno razvršča na notranji ali zunanji pas.

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Okolje

Stopnice stopnišča na obeh straneh Koroškega mosta, ki vodijo iz mosta na Obrežno ulico, bi bile potrebne zgolj manjšega popravila, preden bo s časom nastala večja škoda. Na nekaterih...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

V priponki je fotografija, ki prikazuje stanje od križišča Ulice Moše Pijada (na fotografiji levo se vidi rob hiše z št.31) in Smoletova ulica (na fotografiji desno se vidi hiša z št.10) v...

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Pri urejanju mestnega trga bi morali upoštevat, da pesek oz. drobno kamenje ne sodi v center mesta. Uničuje nam čevlje in dviguje prah. Pot pod arkadami ni rešitev, ker je zaprta z mizami...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 4 leti Zaključeno Komunalna inšpekcija, redarstvo

Na spreh. poti (nad golf vadbiščem) je potrebno odstraniti navožene gradbene odpadke. Sprehajalno pot pa čim bolj vspostaviti v prejšnje stanje. Ob tej poti bi bilo potrebno postaviti vsaj dve...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 4 leti Zaključeno Komunalna inšpekcija, redarstvo

Ob uvozu oziroma izvozu garažne hiše,se zadnje čase pojavlja vse več vozil,katere vozniki slednjih brezbrižno puščajo in s tem ovirajo ne samo uporabnike parkirnih mest,ki plačujejo parkirno...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Celotna cesta Ilichove ulice v katastrofalnem stanju. Glede na to, da je proti Pekrski Gorci zelo priljubljena sprehajalna pot, je ta cesta izjemno nevarna, saj morajo tako kolesarji, starši z...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Križišče Črnogorske ulice, Ulice heroja Vojka in Murnikove ulice je zelo nepregledno. Ko se z avtom pripelješ iz Ulice heroja Vojka na Črnogorsko ulico je potrebna zelo velika previdnost pred...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

V ullici Ob železnici na odseku od Žitne ulice do Gorkega ulice so se zelo razrasla samonikla drevesa, ki že dušijo lepo zasajen hrastov drevored in ga bodo sčasoma uničila. Glede na to, da je...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Na sliki je zacetek luknjastega vozisca, ki sega naprej v ulico ca. 100m. Ta odsek je zdaj po zimi ze skoraj nevozen, saj se je luknjam ze nemogoce izogniti. To se sicer popravlja vsako leto, ampak...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Spoštovani, ob čakanju na avtobus na večjih postajališčih v MB, kjer stoji več linij mestnih avtobusov, se neredko zgodi, da na postajališče pridejo tudi po trije, štirje ali celo več...

Podrobnosti ...

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Spoštovani, predlagam, da se na Glavnem mostu, na robu, ki loči pločnik od cestišča , namesti ustrezno kovinsko varovalno ograjo, ki bo na učinkovit, predvsem pa varen način ločila pločnik...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 4 leti Zaključeno Okolje

Spoštovani, bloki na ulicah Moše Pijada, Levstikova in Machova, mejijo na zelnico oz. manjši park. Park je v lasti Mestne občine Maribor, ki pa ga že nekaj let ne ureja. Tako smo se nekateri...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 4 leti Zaključeno Okolje

Predlagam, da se obstojeci kioski s hrano ipd. umaknejo oz. preselijo v prazne lokale / objekte v centeu, ki so v lasti MOM, cesto pa se preuredi v sprehajalisce, kot je bilo nekoc.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 4 leti Zaključeno Promet

Po informaciji o predvideni obnovi mariborskih cest in ulic v predlogu proračuna MOM (prvo branje), objavljeni v časniku Večer, pogrešam obnovo odseka Metelkove ulice od Ceste zmage do Betnavske...

Podrobnosti ...

+6

category image

pred 4 leti Zaključeno Okolje

V mestu Maribor danes manjka v drevoredih in drugih javnih zelenih površinah že več kot 1200 dreves. Gre samo za drevesa, ki so nekoč že bila zasajena, so propadla oz. bila odstranjena in nikoli...

Podrobnosti ...