+8

category image

pred 5 leti Zaključeno Gospodarstvo

1) Čiščenje snega na tržnici takoj po padavinah; to soboto so padavine bile napovedane(!) in pričakovane (zaprte marele), poti in tržne površine pa kljub temu neočiščene. Očistili so jih...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Prosim da čimprej očistite pločnike v Mariboru, saj je večina poledenelih in zaledenelih, samo posipanje s soljo ne pomaga.

Podrobnosti ...

+4

category image

pred 5 leti Zaključeno Okolje

Na Trgu Leona Štuklja, je poškodovano leseno naslonjalo klopi. Klop se nahaja na levi strani,gledano v smeri starega mestnega jedra.

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Prosim za ukrepanje parkiranih vozil na tem delu saj je zelo moteče.

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Pozdravljeni, predlagal bi posip žoharja s soljo.

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Okolje

Za vzgled lahko vzamemo Europark, kjer ima vsak koš prostor za papir, embalažo in ostale odpadke. Podobne koše se naj uporabi pri montiranju novih košev ali pri zamenjavi starih (uničenih)...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Pri tem prehodu za pešče ni prehoda za kolesarje, čeprav je na obeh straneh ceste kolesarska steza. Ob naslednjih delih na cestni infrastrukturi se naj tudi tukaj uredi kolesarski prehod.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Kultura, šport in turizem

Kdorkoli lahko vzame del več stoletne sklupture, ki je simbol mesta.

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Že tako slaba cesta (sicer državna) št. 937, odsek 8710 (Bresternica - Jurij) je po obnovi vodovodnih cevi na odseku med KS Bresternica-Gaj in prvo gostilno na desnem vogalu sedaj samo še...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Iz estetskih in varnostnih razlogov, predlagam zamenjavo poškodovanega kandelabra na TLŠ, pri trgovini s tekstilom, smeri Vetrinjske ulice.

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Spoštovani. Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem, ki ste pripomogli k prenovi/ureditvi Maistrove ulice. Rešitev je presegla pričakovanja. Skratka, odlično. Hvala. Lep pozdrav, Rudi. P.s. Upam,...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 5 leti Zaključeno Komunalna inšpekcija, redarstvo

Ob vikendih se v okolici trznice Maribor, napacno parkira veliko avtomobilov. Vsi plocniki so zaparkirani, tako da moramo mamice z vozicki hoditi po cesti. Pravicno bi bilo da bi mestni redarji...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 5 leti Zaključeno Okolje

Čisto kratko vprašanje: koliko desetletij bo še moralo miniti, da se to odstrani?

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Okolje

Koroška cesta kot najstarejša ulica v MB ima izgled kot Dresden1945 leta.Fasade zanemarjene,uničene,vhodna vrata,ki so zgodovinskega pomena raspadajo,ker jih lastniki ne vzdržujejo.Nihče nima...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

V križišču, kjer avti pridejo s hitre ceste iz smeri Pesnice v Melje, sta na voljo dva pasa. Eden gre levo, drugi pa naravnost in desno. V križišču je semafor, ki omogoča vožnjo samo desno...

Podrobnosti ...

+4

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Zanima me, zakaj ta odsek Kamniške ni tako zgledno urejen kot naprej po ulici? Ta odsek deluje kot od boga pozabljen. Začne se s pragozdom v koritih, preozka neurejena parkirišča, ki med...

Podrobnosti ...

category image

pred 5 leti Zaključeno Kultura, šport in turizem

Zanima me kakšni so vaši načrti z obnovitvijo stadiona Kovinar. Trenutno na njem potekajo gradbena dela, predlagam da nas seznanite s predvidenim potekom del, hkrati pa me zanima če je trenutna...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Predlagam pod nujno preureditev križišča Meljske ceste z ul. Kraljeviča Marka v krožišče, saj je preglednost zelo slaba in je ob konicah vključevanje iz ul. KM in Kremljeve zelo težavno in...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Promet

Predlagamo sanacijo udorne luknje na cestišču, takšno stanje je že več kot pol leta. Cesta je na tem odseku močno zožena in onemogoča normalno vožnjo ob parkiranih avtomobilih na vsaki...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 5 leti Zaključeno Ostalo

Če se izvaja kakšna dela, sploh taka, ki ovirajo promet ozrioma občane, bi moralo biti nekje obvestilo, kaj in zakaj se dela. Trenutno se razkopava cesta na Gregorčičevi ulici, nikjer pa...

Podrobnosti ...