category image

pred 2 leti Zaključeno Promet

Spoštovani, predlagam, da se na Glavnem mostu, na robu, ki loči pločnik od cestišča , namesti ustrezno kovinsko varovalno ograjo, ki bo na učinkovit, predvsem pa varen način ločila pločnik...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 2 leti Zaključeno Okolje

Spoštovani, bloki na ulicah Moše Pijada, Levstikova in Machova, mejijo na zelnico oz. manjši park. Park je v lasti Mestne občine Maribor, ki pa ga že nekaj let ne ureja. Tako smo se nekateri...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 2 leti Zaključeno Okolje

Predlagam, da se obstojeci kioski s hrano ipd. umaknejo oz. preselijo v prazne lokale / objekte v centeu, ki so v lasti MOM, cesto pa se preuredi v sprehajalisce, kot je bilo nekoc.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 2 leti Zaključeno Promet

Po informaciji o predvideni obnovi mariborskih cest in ulic v predlogu proračuna MOM (prvo branje), objavljeni v časniku Večer, pogrešam obnovo odseka Metelkove ulice od Ceste zmage do Betnavske...

Podrobnosti ...

+6

category image

pred 2 leti Zaključeno Okolje

V mestu Maribor danes manjka v drevoredih in drugih javnih zelenih površinah že več kot 1200 dreves. Gre samo za drevesa, ki so nekoč že bila zasajena, so propadla oz. bila odstranjena in nikoli...

Podrobnosti ...

+5

category image

pred 2 leti Zaključeno Promet

Približno 200 metrov dolg odsek vozišča na ulici Pohorskega odreda, izpred osnovne šole Gustava Šiliha, je že v tako katastrofalnem stanju, da je vožnja po njem z avtomobilom, kaj šele z...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 2 leti Zaključeno Komunalna inšpekcija, redarstvo

Stalnica, ki se pojavlja pri City-u ... Nastaja zmeda in kolona ko se vozimo drug cez drugega ... Malo pojacajte redarje, da ne bodo samo sedeli pa se vozli mimo kar se na zalost prevec ..

Podrobnosti ...

category image

pred 2 leti Zaključeno Okolje

Spoštovani, Predlagam ureditev trajne rešitve za prehod žab preko ulice Za tremi Ribniki. Dne 27.03.2016 sem videl številne povožene žabe na tej ulici, saj te prehajajo iz gozda preko omenjene...

Podrobnosti ...

+6

category image

pred 2 leti Zaključeno Promet

Spoštovani, prosim za preučitev možnosti dodatnega zavarovanja prehoda za pešce na ulici Moše Pijada. Nekaj korespondence je že bilo z MOM v zvezi s to problematiko, vendar menim, da se varnost...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 2 leti Zaključeno Komunalna inšpekcija, redarstvo

To krizisce je med delovnikom nabito z avtomobili na obeh straneh cestisca. Dvosmeren promet je pogosto oviran. Zaradi vsepovsod parkiranih vozil je krizisce pogosto tudi nepregledno. Dogaja se tudi,...

Podrobnosti ...

category image

pred 2 leti Zaključeno Ostalo

Lepo pozdravljeni, med nedavnim iskanjem informacij sem prišel do spletne strani Mestne občine Maribor in kot navdušencu nad spletom in novimi tehnologijami mi je takoj padla v oči vizualna...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 3 leti Zaključeno Promet

V ločilni otokih se je nabral pesek, katerega bi bilo potrebno pri rednih vzdrževanjih očistiti.

Podrobnosti ...

category image

pred 3 leti Zaključeno Promet

Na Prežihovi ulici mariborska klasika, divlje parkiranje prek pločnika na zelenico, ki to več ni saj je že uničena. Ki je sveda nihče niti ne kosi ali kako drugače vzdržuje. Mogoče bi par...

Podrobnosti ...

category image

pred 3 leti Zaključeno Okolje

Otok in obrežje Drave med elektrarno in jezom naj postane nova bivalno-rekreacijsko-turistična parkovna hrbtenica. Linearni park bi omogočal tako pot za kolesarje ter pešce na delo, šolo ali...

Podrobnosti ...

category image

pred 3 leti Zaključeno Promet

Pozdravljeni! V mestnem središču imamo več parkirnih mest, ki so namenjena samo vozilom na CNG pogon. Žal so ta parkirišča večinoma zasedena z vozili, ki jim to parkirno mesto ni namenjeno....

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 3 leti Zaključeno Promet

Potrebno je cim prej sanirati udarno jamo na prehodu za pesce na Tyrsevi ulici v kriziscu z Gregorcicevo ulico!

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 3 leti Zaključeno Promet

Mislim, da bi bil cas nekaj ukrenit okoli parkirisca vrtca v Tomsicevi ulici, saj to ze postaja nocna mora, nekulturnih starsev, nasproti vrtca so zbili kolicek, da se lahko parkiravajo na travo in...

Podrobnosti ...

category image

pred 3 leti Zaključeno Promet

Pred Kolosejem manjkajo kamni - ovire, ki prerečujejo dostop avtomobilom na pločnik. Tega prometni oglednik ne opazi. Ali pa za to ni pristojen, ker to je že pločnik? Upam, da za nadomestitev...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 3 leti Zaključeno Okolje

Čiščenje dreves, ki jih poškodoval ali podrl žled v letu 2014 je bilo opravljeno zelo površno (čistili in podirali so proti koncu lanskega leta). Ponekod so podrta drevesa delavci zmetali kar...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 3 leti Zaključeno Okolje

Pobuda, da se na otok posadi kakšno nizko grmovje in/ali pa postavi kakšna skulptura.

Podrobnosti ...