+3

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

Na Lackovi cesti,pri drugi hitrostni oviri, na izstopu iz cone 30, je del vozne ovire,ki jo voznik prevozi v omenjeni smeri poškodovan (se poseda). V praksi to pomeni,da se treba hitrost znižati do...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 2 leti Zaprto Okolje

Prosim, če lahko odgovirni poskrbijo za košnjo trave ob dravskem obrežju. Na obeh straneh je trava visoka skoraj meter!!! Glede na to, da je alergij in seveda nadležnih in nevarnih klopov vedno...

Podrobnosti ...

category image

pred 2 leti Zaprto Zemljišča in stavbe

Prosim, da popravite luknje, kjer so že par let moteče in se težko hodi preko njih.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

Izruvani tlakovci ob cesti, pri parkiranju si lahko poškoduješ avto.

Podrobnosti ...

+4

category image

pred 2 leti Zaprto Okolje

Predlagam, da se na obmocju, kjer je ze bila za cas EPK 2012 postavljena ograja, le ta ponovno postavi in se vzpostavi poligon kjer se bodo lahko psi neovirano igrali brez povodcev.

Podrobnosti ...

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

Prosim da popravite LED signalizacijo za v obe smeri tunela na levi in desni strani vozišča. Namreč ne sveti več nič.

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 2 leti Zaprto Ostalo

Prosim če bi lahko uvedli enotno kartico (brezstično) za ""poslovanje"" v območju Maribora, kot ima to uveljavljena mestna občina Ljubljana. Z eno kartico bi lahko plačal mestni potniški...

Podrobnosti ...

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

Večkrat se mi je že zgodilo, da mi je avtobus ušel, ker se preprosto ne držijo voznega reda. Prosim, če avtobus pride na postajališče prej kot je predvideno za posamezno postajališče, da...

Podrobnosti ...

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

Prosim da popravite luknjo na cesti. Vedno ko avtobus zapelje preko nenormalno butne.

Podrobnosti ...

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

Prosim da bolj poostreno nadzirate nekontrolirano ustavljanje in parkiranje na avtobusnem postajališču City Center, saj vozniki avtomobilov avto ustavijo oziroma ga kar pustijo, tako da se potem...

Podrobnosti ...

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

Predlagam omejevanje motornega prometa na cesti od drevoreda (pri črpališčih) mimo Račjega dvora, do stopnic na Kalvarijo oz. do zavoda A.M. Slomška. Promet se je na omenjeni cesti v zadnjih...

Podrobnosti ...

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

Predlagam izboljšanje vertikalnih in talnih označb v rondoju na Gosposvetski cesti (s prikazom razvrščanja), saj se veliko voznikov napačno razvršča na notranji ali zunanji pas.

Podrobnosti ...

category image

pred 2 leti Zaprto Okolje

Stopnice stopnišča na obeh straneh Koroškega mosta, ki vodijo iz mosta na Obrežno ulico, bi bile potrebne zgolj manjšega popravila, preden bo s časom nastala večja škoda. Na nekaterih...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

V priponki je fotografija, ki prikazuje stanje od križišča Ulice Moše Pijada (na fotografiji levo se vidi rob hiše z št.31) in Smoletova ulica (na fotografiji desno se vidi hiša z št.10) v...

Podrobnosti ...

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

Pri urejanju mestnega trga bi morali upoštevat, da pesek oz. drobno kamenje ne sodi v center mesta. Uničuje nam čevlje in dviguje prah. Pot pod arkadami ni rešitev, ker je zaprta z mizami...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 2 leti Zaprto Komunalna inšpekcija, redarstvo

Na spreh. poti (nad golf vadbiščem) je potrebno odstraniti navožene gradbene odpadke. Sprehajalno pot pa čim bolj vspostaviti v prejšnje stanje. Ob tej poti bi bilo potrebno postaviti vsaj dve...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 2 leti Zaprto Komunalna inšpekcija, redarstvo

Ob uvozu oziroma izvozu garažne hiše,se zadnje čase pojavlja vse več vozil,katere vozniki slednjih brezbrižno puščajo in s tem ovirajo ne samo uporabnike parkirnih mest,ki plačujejo parkirno...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

Celotna cesta Ilichove ulice v katastrofalnem stanju. Glede na to, da je proti Pekrski Gorci zelo priljubljena sprehajalna pot, je ta cesta izjemno nevarna, saj morajo tako kolesarji, starši z...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

Križišče Črnogorske ulice, Ulice heroja Vojka in Murnikove ulice je zelo nepregledno. Ko se z avtom pripelješ iz Ulice heroja Vojka na Črnogorsko ulico je potrebna zelo velika previdnost pred...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 2 leti Zaprto Promet

V ullici Ob železnici na odseku od Žitne ulice do Gorkega ulice so se zelo razrasla samonikla drevesa, ki že dušijo lepo zasajen hrastov drevored in ga bodo sčasoma uničila. Glede na to, da je...

Podrobnosti ...