category image

pred 9 meseci Zaključeno Promet

Ali je že določeno kako se bo uredil del cestišča Košaški dol 150 do Zg. Košaki 7?

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 9 meseci Izvedeno Zemljišča in stavbe

Ura na stavbi Mestne hiše na Rotovškem trgu že dalj časa ne deluje. Lepo bi bilo da jo popravite.

Podrobnosti ...

category image

pred 9 meseci Zaključeno Promet

Pozdravljeni na vas se obračam kot voznik po tej cesti vsaki dan in bi vas prosil če je možno da je nekako boljše uredijo table da je po novem cona 30 od novega krožišča v Pekrah do...

Podrobnosti ...

category image

pred 9 meseci Zaključeno Okolje

V Mariboru so drevesa pogosto izpostavljena nestrokovnemu obrezovanju, ki ima za posledico pohabljanje dreves, njihovo odmiranje, pojav bolezni. En zadnjih primerov je na Radvanjski cesti in je...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 9 meseci Zaključeno Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

V centru mesta opažamo, da je premalo košev za smeti in da bi bil potrebno še kakšno javno stranišče.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 9 meseci Zaključeno Promet

Pločnik na Tyrševi med Krekovo in Gregorčičevo ulico je konstantno zaparkiran, čeprav je prakiranje prepovedano. Ker je redarjev kot vemo premalo, predlagam, sa se ta pločnik od cestišča...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 9 meseci Zaključeno Promet

Popravilo vozišča

Podrobnosti ...

+4

category image

pred 9 meseci Zaključeno Promet

Ugotavljamo, da je na Studenški brvi zelo dotrajan les in tudi ostalo. Kdaj se boste lotili celovite obnove mostu?

Podrobnosti ...

category image

pred 9 meseci Zaključeno Promet

Predlagam preureditev prometnega režima na zgornjem delu Šolske ulice na Pobrežju iz enosmerne v dvosmerno zaradi lažjega zavijanja in boljše pretočnosti prometa.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 9 meseci Zaključeno Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Pozdravljeni, ločevanje odpadkov na tako imenovanih "otokih" se je v preteklosti izkazalo in se še sedaj kaže za povsem neposrečen,neprineren način pridobivanja ločenih frakcij...

Podrobnosti ...

category image

pred 9 meseci Zaključeno Promet

Ob vhodu v peš cono leži odvržena avtomobilska pnevmatika že 20 dni.

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 10 meseci Zaključeno Promet

V Ul. Moše Pijada, v delu od križišča z Valvasorjevo in Raičevo ulico, je postalo parkiranje že popolnoma neznosno. Predvsem v delu med Smoletovo in Hlebovo. Od ureditve plačljivega parkiranja...

Podrobnosti ...

category image

pred 10 meseci Zaključeno Promet

Prosim da na Dominkuševi ulici izboljšate javno razsvetljavo z zamenjavo uličnih svetilk, saj so te že kar dotrajane. Hvala.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 10 meseci Zaključeno Promet

Prosim, da taksistom, kateri čakajo pred železniško postajo Maribor poveste, naj nehajo metati ogorke kar na tla, saj s tem onesnažujejo okolje in kalijo ogled mesta, ki se trudi biti čisto....

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 10 meseci Zaključeno Promet

Žalostno je, da se nekateri v mestu zelo trudijo za spodbujanje turizma, po drugi strani pa drugim ni niti toliko mar, da bi očistili pločnik proti Piramidi, ki je ena izmed glavnih turističnih...

Podrobnosti ...

category image

pred 10 meseci Zaključeno Promet

Prosim, da tudi drugi cestni del Dominkuševe ulice popravite in zakrpate vse luknje. Tudi kanalizacijski jašek povzroča veliko hrupa, ko avtomobili zapeljejo preko čez noč.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 10 meseci Zaključeno Promet

Javna razsvetljava na Partizanski cesti že kar nekaj časa ne deluje v nočnem času. Prosim, da to čimprej popravite. Hvala!

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 10 meseci Zaključeno Promet

Pred pošto na Istrski bi bilo potrebno popraviti cesto, saj je udarna jama vsak dan večja.

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 10 meseci Zaključeno Promet

Spoštovani, moti me, da je cena CNG plina (metana) na črpalki Energetike Maribor za 30% višja od cene v Ljubljani. Kako je to mogoče, glede na to, da plin prihaja od istega dobavitelja in da CNG...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 10 meseci Zaključeno Promet

Spoštovani, prosim, da občanom MO Maribor podate konkreten odgovor ,koliko finančnih sredstev prispeva sosednja občina Duplek, za obratovanje Avtobusne mestne linije št. 16, ki se konča...

Podrobnosti ...