+1

category image

pred enim letom Urejamo Promet

Na Betnavski cesti med Ulico Pariške komune in Kettejevo (približno pri številki 26) , je neurejen in kolesarjem nevaren rob cestišča. Odstranjena je bila vrhnja plast asfalta, da se je...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Zaključeno Ostalo

Pozdravljeni, pri filtriranju pobud s statusom "Odziv občana" ni prikazanih zadetkov. Ali to pomeni, da od začetka delovanja aplikacije (najstarejše pobude so iz leta 2015), ni nihče izmed...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Zaključeno Okolje

Spoštovani, dajem pobudo,da se na lokacijah, kjer je povečana frekvenca pešcev in sprehajalcev,namestijo koši za smeti in koši za pasje iztrebke. Posamezne mikrolokacije se lahko...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Zaključeno Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Zakaj se odvažanje smeti ne dogaja v zgodnjih urah, ko še ni porometa, ljudje se vozijo v službe med 7 in 9 in smetarniki delajo zastoje na mestnih ulicah.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Zaključeno Promet

Cesta s številnimi luknjami pri vhodu v bivšo vojašnico Melje, kdo je pristojen za obnovo te ceste občina Maribor ali Ministrstvo za obrambo? Kot je razvidno iz slik je nekaj lukenj že bilo...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Urejamo Promet

Nevarnosti, ki prežijo na pešce na pohorski ulici so že dolgo znan problem, ki je bil izpostavljen in izglasovan v okviru participatornega proračuna že leta 2015, stanje v praksi pa je še...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred enim letom Izvedeno Promet

Spoštovani, Predlagam, da se na Limbuški cesti v tistem delu, ki ni osvetljen z javno razsvetljavo, med Mariborom in Limbušem, označi z belo črto rob cestišča. V tem delu je zelo nevarno za...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Izvedeno Okolje

Že več kot leto dni opažam, da so naslonjala za kolesaim parkirne ovire na Gosposvetski cesti poškodovane. Ne samo, dane služijo svojemu namenu, temveč tudo kazijo okolico in ogrožajo varnost...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred enim letom Zaključeno Okolje

Betnavski gozd, se mi zdi neurejen in zapuščen. Po celotnem gozdu primanjkuje košev za smeti, prav tako je ogromno kupov ostanskov razžaganih dreves in mnogo podrtih ali na pol podrtih dreves. Ob...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Izvedeno Okolje

1.Pozdravljeni,živim v bloku s poglodom na mali park -Trg Borisa Kidriča.Moram pohvaliti urejenost zelenice grmovnic in otroških igral.Sem pa zaskrbljena zaradi dreves,ki jih napada drevesni...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Izvedeno Okolje

V centru vasi Laznica je ob kapeli manjša zelenica z nedokončanim robnikom. Danes je to bolja ali manj divje parkirišče, z nekaj metri robnika bi lahko uredili parkirišče in zelenico.

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Izvedeno Promet

Spoštovani, Pišem Vam glede preglednosti križišča Radvanjska cesta - Mencingerjeva ulica. Namreč, vozila, ki prihajajo po Mencingerjevi ulici in želijo ali se vključiti na prednostno...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Obdelujemo Ostalo

Prosim, da se odstrani tablica vodovodni hidrant iz drevesa nasproti SNG Maribor.

Podrobnosti ...

+3

category image

pred enim letom Zaključeno Okolje

Ob Streliški ulici je ograjena parcela, ki jo lastnik očitno uporablja za zbiranje nesnage. Ob njej teče vpadnica v "turistično destinacijo". Sramota.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Urejamo Vzgoja in izobraževanje

Pozdravljeni. V imenu krajanov sprašujemo kdaj je stavba, kjer je nekoč potekal pouka v Bresternici v planu prenove? Prav tako prosimo za odgovore glede vsebin v stavbi. Lep pozdrav.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Zaključeno Promet

V začetku aprila sem podala pobudo/težavo parkiranja stanujočih okoli Trga Borisa Kidriča,ki imamo plačano dovolilnico.Po 17.uri je nemogoče parkirati na označenih mestih,saj so že parkirani...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Obdelujemo Kultura, šport in turizem

Igrišče se nahaja pri parku Bresterniške osnovni šoli. Na določenih delih je poškodovana ograja nogometnega igrišča, kar ogroža mlajše otroke, ki se v popoldanskih urah igrajo na...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Obdelujemo Kultura, šport in turizem

Pred stavbo KS, na naslovu Na Gaj 2 je postavljen spomenik s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Zemljišče ob spomeniku je potrebno prenove. Potrebna je ureditev robnikov, zasaditev travnate...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Obdelujemo Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Med Starim mostom in Europarkom ni niti enega koša za smeti. Tudi v centru mesta bi jih lahko bilo več.

Podrobnosti ...