+2

category image

pred enim letom Zaključeno Okolje

Vzpostavitev drevoredov za urbano prenovo (poenotenje uličnih podob, pešci&kolesarji) in zmanjšanje negativnih klimatskih vplivov. Maribor ima potencial za cca 10km novih drevoredov.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Zaključeno Okolje

Ozelenitev z večjo drevnino bi zmanjšalo pregrevalna jedra v mestu in zmanjšalo tudi druge negativne vplive večjih asfaltnih parkirišč (hrup, prašni delci, vetrni koridorji...). Mesto ima...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Obdelujemo Ostalo

Pozdravljeni! Moja pobuda je, da se k mestu Maribor priključijo določena obmestna naselja. Poročilo Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2002...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred enim letom Zaključeno Promet

Spoštovani, Dogoška cesta -križišče s Ulico Kragujevških žrtev; -križišče s Wallischevo ulico; -divje parkirišče v neposredni bližini navedenega križišča (neposredno ob...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Izvedeno Okolje

Ta kup odpadkov stoji na križišču Ribiška x Pristaniška že kak teden dni. Kako to, da dežurna služba/vzdrževalec Tržnice tega ne opazi?

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Izvedeno Komunalna inšpekcija, redarstvo

Vozilo je parkirano na pločniku. Metelkova ulica 7. To je podolgovata stavba, kjer so manjše barake. Prosim če se vozilo odstrani!

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Izvedeno Promet

Merilnik podpira vožnjo do 50km/h, znak pa je 40

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Obdelujemo Okolje

Že skoraj 3 mesece je nepokošeno parkirišče na Prušnikovi 40 - 52. Trava je visoka skoraj 1 meter, letos se je kosilo 2x. Zanima me, zakaj pristojne služne ne opravljajo svojega dela, da je ta...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Zaključeno Promet

pozdrav glejte takšne majhne malenkosti imamo tekme evropske v mariboru pa da se ne morejo vsi tlakovci ki so poskodovani ali se majejo popravit tukaj kažemo luč v svet to je malenkost mislim da...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred enim letom Zaključeno Promet

Dajem pobudo,da se uvede permanentno izobraževanje mestnih redarjev! CPP (Cestno prometne predpise) si razlagajo po svoje in poleg tega si jemljejo pravico do ustnega,pisnega opozorila ali...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Urejamo Promet

Pred nekaj leti je bila Lackova cesta v celoti obnovljena, vendar so danes povsod pokrovi kanalizacije in vodovoda že pogreznjeni, ponekod za kar nekaj centimetrov. Taki pokrovi povzročajo zelo...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Urejamo Promet

Na Lackovi cesti od hišne številke 76 do 94 so na cestišču kanalizacijski pokrovi (morda še kateri drugi), ki ob navozu avtomobila neznosno ropotajo. Kljub večkratnim opozorilom Urada za...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Izvedeno Promet

Dne 25.7.2019 je bila oddana pobuda s strani občanke z naslednjo vsebino: »Prosim, posredujte naprej, uredite, ker to je tako blizu centra oz. v samem centru mesta, vizavi je hostel, turisti...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Obdelujemo Okolje

Preperel in odpadki letijo skozenj

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Obdelujemo Zemljišča in stavbe

Na novo urejeno svtobusno pistajališče in počenim robnikom. Je kdo pregledal in podpisal zapisnik?

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Obdelujemo Okolje

Spoštovani, mogoče se boste spomnili podobne slike, ki jih pošiljam skoraj vsakih nekaj mesecev. Ne vem, zakaj je potrebno vedno znova opozarjati in prositi, da pridete zelenico očistiti nesnage?...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Obdelujemo Zemljišča in stavbe

pozdravljeni oglašam se glede tlakovcev okoli nove tribune so poškodovani in kvarijo izgled stadiona tudi zapornica ali valj okoli njega vse razkopano luč pri stari tribuni stoji poševno to je...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Obdelujemo Okolje

Že v juliju sem dobila odgovor, da bo urejeno "smetišče" in vse ostalo "kar je tam zraslo". Bil je nekoč izhod iz kina Udarnik. Res hvala, ker nekaj je bilo urejeno, a upam, da ne ostane tako....

Podrobnosti ...

+3

category image

pred enim letom Obdelujemo Komunalna inšpekcija, redarstvo

Spoštovani, Že večkrat sem opozarjal na zaparkirane pločnike pred pediatrično ambulanto na Borštnikovi in kaotično stanje med bloki v Novi vasi 2. Parkirišča pa so medtem prazna. Prosim za...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred enim letom Obdelujemo Promet

Meseca maja je v celotne zaselku Ob železnici (Sp. Limbuš) v KS Limbuš Telekom polagal svojo kanalizacijo za izvedbo optičnih napeljav. Kot zatrjujejo, so takoj po zaključku del podjetju Nigrad...

Podrobnosti ...