+2

category image

pred 6 dnevi Obdelujemo Promet

Spoštovani! Stanujem na Žolgarjevi ulci, na delu med Betnavsko in Žitno ulico. Ta del je postal nekakšna obvoznica, z zelo gostim prometom. In, na žalost, čedalje bolj tudi dirkališče. Ker...

Podrobnosti ...

category image

pred 6 dnevi Obdelujemo Promet

Pred nekaj leti je bila Lackova cesta v celoti obnovljena, vendar so danes povsod pokrovi kanalizacije in vodovoda že pogreznjeni, ponekod za kar nekaj centimetrov. Taki pokrovi povzročajo zelo...

Podrobnosti ...

category image

pred 6 dnevi Obdelujemo Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Pozdravljeni, na straneh časnika Večer sem zasledil tudi tole: "Energetika Maribor bo poslovno leto 2018 končala predvidoma z okrog 300 tisoč evrov dobička, kar je približno 20 odstotkov...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 6 dnevi Urejamo Promet

Prestavitev prehoda za pešce na bolj smiselno in varno mesto... Saj se je zaradi privat zemljišča spremenil ob cestni varni pas za pešce, predlagam prestavitev na križišče Lackova cesta...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 7 dnevi Urejamo Promet

Utemeljitev: Cesta Proletarskih brigad je kategorizirana kot glavna cesta I. reda (G1) in kot takšna spada pod upravljanje in vzdrževanje Direkciji za ceste RS. Stroške vzdrževanja in...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 7 dnevi Slišimo Promet

VPRAŠANJE IZ 2017!!! Zanima me zakaj se mariborska občina ni prijavila na razpis EKO sklada za 100% nepovratno financiranje nakupa polnilnih postaj za el. vozila. A je res da je MOM zamudila rok?

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 7 dnevi Zaključeno Promet

Odstranitev hitrostnih ovi na Bezjakovi ulici pri starem vrtcu in menjava z novimi standardnimi na prehodu za pešce - ploščad za pešce.

Podrobnosti ...

category image

pred 8 dnevi Zaključeno Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

V naselju Hrastje je nagnjen kandelaber elektrike in obstaja možnost prevrvnitve ob naslednjem neurju.

Podrobnosti ...

category image

pred 9 dnevi Zaključeno Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

V časniku Večer sem razbral, da bo SNAGA uvedla ločeno zbiranje odpadne embalaže z mesecem aprilom v Spodnjem Radvanju in Razvanju . V preostalih območjih MO Maribor bo tovrstno zbiranje...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 9 dnevi Zaključeno Promet

Spoštovani, Pišem Vam glede preglednosti križišča Radvanjska cesta - Mencingerjeva ulica. Namreč, vozila, ki prihajajo po Mencingerjevi ulici in želijo ali se vključiti na prednostno...

Podrobnosti ...

category image

pred 9 dnevi Urejamo Okolje

V centru vasi Laznica je ob kapeli manjša zelenica z nedokončanim robnikom. Danes je to bolja ali manj divje parkirišče, z nekaj metri robnika bi lahko uredili parkirišče in zelenico.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 10 dnevi Obdelujemo Okolje

Podrta suha drevesa

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 10 dnevi Urejamo Promet

Križišče Rožnodoljske ulice in Zvezne ulice je slabo pregledno zaradi ciprese, ki bi jo bilo potrebno odstraniti ali pa odstraniti vsaj veje do višine 2m, da bi se vozila iz Zvezne ulice...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 10 dnevi Urejamo Okolje

V jarku ob studenški ulici leži ogromno smeti, nekaj jih je tudi na polju na drugi strani ceste. Verjetno je razlog v otoku za smeti na začetku ulice (na sliki označen z rdečo), ki je vedno...

Podrobnosti ...

category image

pred 13 dnevi Obdelujemo Promet

Ta odsek ceste je zelo ozek, brez pločnika, po cesti se odvija ves promet v Vrhov Dol vkljicno z veliko kolesarji in pešci. Trenutna razsvetljava je povsem neustrezna (le nekaj prastarih...

Podrobnosti ...

category image

pred 13 dnevi Obdelujemo Promet

Na Šolski ulici v Limbušu ne gorita cestni svetilki št. 7 in 8.

Podrobnosti ...

category image

pred 13 dnevi Obdelujemo Promet

Že kaksne tri mesece ne gorita cestni svetilki v kriziscu in ob mostu ki vodi do trgovine v Limbušu. (Ob Blažovnici)

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 15 dnevi Obdelujemo Promet

Spoštovani, na koncu Kamniške ulice, tik pred križanjem s Trubarjevo, vsakič opazim parkirana vozila,kljub dejstvu,da je tovrsno početje neprimerno in celo nevarno,saj ne samo, da se kazi...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 15 dnevi Obdelujemo Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Na omenjeni lokaciji je stalni problem prepolnih zabojnikov in odlaganja zraven njih. Snaga sicer odpelje naslednji dan po klicu na eko številko, a je zabojnik s plastiko prepoln že naslednji dan,...

Podrobnosti ...