category image

pred 10 meseci Obdelujemo Kultura, šport in turizem

Pred stavbo KS, na naslovu Na Gaj 2 je postavljen spomenik s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Zemljišče ob spomeniku je potrebno prenove. Potrebna je ureditev robnikov, zasaditev travnate...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 10 meseci Obdelujemo Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Med Starim mostom in Europarkom ni niti enega koša za smeti. Tudi v centru mesta bi jih lahko bilo več.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 10 meseci Urejamo Promet

Spoštovani, dajem pobudo,da se uničena ura, na postajališču "TPC center City",popravi,oziroma nadomesti z novo.

Podrobnosti ...

category image

pred 10 meseci Zaključeno Promet

Zanima me kakšne načrte ima MOM z divjim parkiriščem med Fochovo in Ulico Pariške komune. Parkirišče je vsak dan polno avtomobilov ker je brezplačno, čeprav je neurejeno in popolnoma...

Podrobnosti ...

category image

pred 10 meseci Obdelujemo Promet

Spoštovani, Dajem pobudo,da se uredi predmetno avtobusno postajališče, oziroma : - Ustrezno namesti, usmeri vertikalna prometna signalizacija, - Obnovi talna prometna signalizacija -...

Podrobnosti ...

+7

category image

pred 10 meseci Izvedeno Okolje

Stopnišče in stene (z vrati), ki ga obdajajo so poškodovani, poslikani z grafiti in umazani. Na celem območju ne gorijo luči. Prav tako se pod arkadami širi smrad.

Podrobnosti ...

category image

pred 10 meseci Obdelujemo Promet

Spoštovani, prosim, da se podjetju Marprom sporoči, da so kar nekaj časa nazaj, UKINILI brezplačno telefonsko številko, oziroma so jo nadomestili s plačljivo. Primerno bi bilo,da se...

Podrobnosti ...

category image

pred 10 meseci Obdelujemo Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Pozdravljeni pišem vam ker bi vas rad opozoril da v Hrastju, teče voda po cesti in je to zelo moteče, saj voda teče tudi kadar je zunaj sonce!!! Prosim da uredite zakaj je prišlo do tega!

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 10 meseci Urejamo Promet

Prebivalci, predvsem naši otroci, ki morajo dnevno v Osnovno šolo in na avtobusno postajo se soočamo z veliko prometno nevarnostjo. Namreč na cestišču ni pločnika ali urejene pešpoti, pa...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 10 meseci Obdelujemo Promet

Že dalj časa je znak poškodovan ter polepljen z nalepkami. Notranjost je odprta.Vidnost pa slaba

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 11 meseci Izvedeno Okolje

Nepritrjena klop na mostičku starega dela parka; nevarna ob vstajanju, ker se prevaga in podre naprej - lastna boleča izkušnja : NEVARNO !

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 11 meseci Obdelujemo Okolje

Že nekaj let pod glavnim mostom zaudarja po urinu. Tako na levi kot desni strani. Prostor je prav tako umazan,slabo osvetljen! Ker prihaja poletje bo smrad še bolj intenziven,s tem,da se bo tudi...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 11 meseci Zaključeno Promet

Utemeljitev: Cesta Proletarskih brigad je kategorizirana kot glavna cesta I. reda (G1) in kot takšna spada pod upravljanje in vzdrževanje Direkciji za ceste RS. Stroške vzdrževanja in...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 11 meseci Obdelujemo Promet

Prestavitev prehoda za pešce na Lackovi 180 za cca 20 m na križišče Lackova - Lorbekova ulica

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 11 meseci Obdelujemo Ostalo

Kdaj se bodo popravili tlakovci okoli nove tribune vse je popokano dvignjeni so....lahko se nekdo poškoduje. Sramota to pa res ni velik strošek sanacije, upam, da se bo to saniralo. Pozdrav

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 11 meseci Zaključeno Promet

V imenu še nekaj občanov sprašujem, zakaj se v Mariboru nadaljuje postavljanje kamnov na zelenice ob cestah z namenom preprečevanja parkiranja ( na zadnje vzidava kamnitih preprek na koncu...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 11 meseci Obdelujemo Kultura, šport in turizem

Kot stanovalec stanovanjskega bloka v neposredni bližini že nekaj let spremljam žalostno podobo športnega igrišča na Cesti zmage 90 v Mariboru. Že dolgo let kaže žalostni podobo z...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 11 meseci Zaključeno Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Magdalena smo se 26. 3. 2019 pogovarjali tudi o trenutni situaciji - recimo ji »okno priložnosti«, ko je zaradi projekta izvennivojskega križanja...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Izvedeno Promet

Javna razsvetljava Maistrova ulica 8/8a; ne delujeta dve luci.

Podrobnosti ...

+5

category image

pred enim letom Zaključeno Promet

Kot občan, vsakodnevni sprehajalec in družbeno odgovoren posameznik, dajem pobudo Mestni občini Maribor, da nemudoma pristopi k rešitvi problema nevarnega in motečega parkiranja osebnih in...

Podrobnosti ...