+1

category image

pred enim letom Obdelujemo Zemljišča in stavbe

Spoštovani, ta vikend sem bil na razglednem stolpu, v neposredni bližini Mariborskega Belvija. Pri tem sem na vrhu razglednega stolpa opazil, da so tla (deske) dotrajana in nevarna. Glede na...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred enim letom Urejamo Promet

Prosim za nujno popravilo ceste, saj je v izredno slabem stanju. Popravila bi morala biti opravljena že pred letom dni. Prav tako je potrebno popraviti kanalizacijski jašek.

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Zaključeno Promet

Na nasipni ulici je začela cesta pokat.

Podrobnosti ...

+3

category image

pred enim letom Urejamo Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Opozorila bi na vdrt asfalt oz. na luknjo na Betnavski cesti v križišču z Goriško ulico, pri prehodu za pešce in pred avtobusno postajo (gledano v smeri mesta). Ko dežuje, je tam veliko vode,...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Urejamo Okolje

V ulici Pot na okope, katera je prav tako tudi pohodniška pot, so na vseh občinskih površinah razrasle in neurejene rastline. Te rastline ovirajo cestišče in hkrati kvarijo urejeno okolje....

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Urejamo Okolje

Neurejeno področje vštric stopnic na Kalvarijo. Nujno potrebna košnja.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Urejamo Okolje

Na postajališču TPC City,je že kar nekaj časa uničena ura. Ne razumem, kako tega nihče ne opazi? Dajte prosim to sanirat. Hvala.

Podrobnosti ...

+2

category image

pred enim letom Izvedeno Promet

Že 2 (dva) meseca je od popravila kanalizacijskega jaška v Valjevsi ulici v Radvanju. Sredi cestišča stoji opozorilni stebriček. Potrebno je alsvatirati 1 m2

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Obdelujemo Promet

Pozdravljeni, že lani sem dal pobudo, da bi se v Mariboru vzpostavilo usmerjanje prometa na prosta parkirna mesta. V tujini sem že videl polno tega (recimo Beograd) in super funkcionira, ko...

Podrobnosti ...

+4

category image

pred enim letom Urejamo Promet

No, pa smo tam! Kljub prepovedi parkiranja na dotrajani zelenici, koreninah lip in hidrantu ter kanalizacijskem jašku za plin, so na teh mestih parkirani avtomobili. Ti ne samo, da ne upoštevajo...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Urejamo Okolje

Že skoraj 3 mesece je nepokošeno parkirišče na Prušnikovi 40 - 52. Trava je visoka skoraj 1 meter, letos se je kosilo 2x. Zanima me, zakaj pristojne služne ne opravljajo svojega dela, da je ta...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred enim letom Zaključeno Okolje

Vzpostavitev drevoredov za urbano prenovo (poenotenje uličnih podob, pešci&kolesarji) in zmanjšanje negativnih klimatskih vplivov. Maribor ima potencial za cca 10km novih drevoredov.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Zaključeno Okolje

Ozelenitev z večjo drevnino bi zmanjšalo pregrevalna jedra v mestu in zmanjšalo tudi druge negativne vplive večjih asfaltnih parkirišč (hrup, prašni delci, vetrni koridorji...). Mesto ima...

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Obdelujemo Ostalo

Pozdravljeni! Moja pobuda je, da se k mestu Maribor priključijo določena obmestna naselja. Poročilo Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2002...

Podrobnosti ...

+2

category image

pred enim letom Zaključeno Promet

Spoštovani, Dogoška cesta -križišče s Ulico Kragujevških žrtev; -križišče s Wallischevo ulico; -divje parkirišče v neposredni bližini navedenega križišča (neposredno ob...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Izvedeno Okolje

Ta kup odpadkov stoji na križišču Ribiška x Pristaniška že kak teden dni. Kako to, da dežurna služba/vzdrževalec Tržnice tega ne opazi?

Podrobnosti ...

+1

category image

pred enim letom Izvedeno Komunalna inšpekcija, redarstvo

Vozilo je parkirano na pločniku. Metelkova ulica 7. To je podolgovata stavba, kjer so manjše barake. Prosim če se vozilo odstrani!

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Izvedeno Promet

Merilnik podpira vožnjo do 50km/h, znak pa je 40

Podrobnosti ...

category image

pred enim letom Obdelujemo Okolje

Že skoraj 3 mesece je nepokošeno parkirišče na Prušnikovi 40 - 52. Trava je visoka skoraj 1 meter, letos se je kosilo 2x. Zanima me, zakaj pristojne služne ne opravljajo svojega dela, da je ta...

Podrobnosti ...