category image

pred 8 meseci Obdelujemo Promet

Od zdravstvenega doma do Ul. nadvojvode Janeza je cesta zelo ozka, omejena na eni strani s škarpo in na drugi s potokom. Cesta je tako ozka, da se dve vozili komaj srečata, po njej vozi tudi...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 8 meseci Obdelujemo Promet

Prosimo za temeljito čiščenje mulde in predvsem odmaševanje propustov na tej cesti. Ker so mulde zaraščene in ker propusti že nekaj let niso bili očiščeni, so polni peska. Na cesti se ob...

Podrobnosti ...

category image

pred 8 meseci Obdelujemo Promet

Na koncu ceste je potrebno sanirati podlago vozišča in nato tudi asfalt. Ta del cestišča je bil enkrat že bila že popravljen, a nestrokovno, saj se pod cesto nabira voda.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 8 meseci Obdelujemo Promet

Lani je bil na križišču Vrunčeve in srednje ulice odstranjen lesen drog, ki je oviral lastnika zemljišča pri dostopu v garažo. Na drogu je bila med drugim tudi svetilka javne razsvetljave....

Podrobnosti ...

category image

pred 8 meseci Zaključeno Promet

V Novi vasi so se začela izvajati gradbena dela na območju Skate park-a. Stanovalci o tem nismo bili obveščeni. Zanima me, kdaj bodo dela končana?

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 8 meseci Izvedeno Promet

Tablo z napisom je potrebno odstraniti, Waldorfske šole ni več, kjer je bila pred leti...

Podrobnosti ...

category image

pred 8 meseci Obdelujemo Komunalna inšpekcija, redarstvo

Pozdravljeni, nekdo je v potok, v Radvanju odvrgel jogi. Jogi leži tu že skoraj mesec dni. Spodaj fotografija. Lep pozdrav

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 8 meseci Izvedeno Okolje

Na glavni tržnici še vedno kazijo videz polomljeni dežniki, ki so ob zadnjem vetrovnem vremenu postali celo nevarni obiskovalcem tržnice. Kdaj bo občina ukrepala?

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 8 meseci Urejamo Promet

Precejšen del ceste v Vrhov Dol, po kateri med drugim vozi tudi šolski avtobus, je v tako slabem stanju (krpa na krpo), da asfalta takorekoč skoraj ni več. Ker projektov za prenovo ceste še ni,...

Podrobnosti ...

category image

pred 8 meseci Urejamo Promet

Vse moje pobude za varno pot pešcev v Novi vasi so naletela na gluha ušesa ! Res sem dobil odgovor iz pisarne župana ,da bodo zadevo predali uradu za promet na UE ....in to je tudi vse ....

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 8 meseci Zaključeno Okolje

Ali mesto in pristojne inšpekcije skupaj z biologi res ne morejo preprečiti (in kaznovati) hranjenja ptic z ostanki kruha in ostale človeku namenjene hrane? Je ljudem res nemogoče dopovedati, da...

Podrobnosti ...

category image

pred 8 meseci Zaključeno Promet

Obnovitev cestišča spodnega dela Bezjakove, od Mirkove ulice do Lackove ceste.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 8 meseci Urejamo Promet

Prestavitev prehoda za pešce na bolj smiselno in varno mesto... Saj se je zaradi privat zemljišča spremenil ob cestni varni pas za pešce, predlagam prestavitev na križišče Lackova cesta...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 8 meseci Slišimo Promet

VPRAŠANJE IZ 2017!!! Zanima me zakaj se mariborska občina ni prijavila na razpis EKO sklada za 100% nepovratno financiranje nakupa polnilnih postaj za el. vozila. A je res da je MOM zamudila rok?

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 8 meseci Zaključeno Promet

Odstranitev hitrostnih ovi na Bezjakovi ulici pri starem vrtcu in menjava z novimi standardnimi na prehodu za pešce - ploščad za pešce.

Podrobnosti ...

category image

pred 8 meseci Zaključeno Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

V naselju Hrastje je nagnjen kandelaber elektrike in obstaja možnost prevrvnitve ob naslednjem neurju.

Podrobnosti ...

category image

pred 9 meseci Zaključeno Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

V časniku Večer sem razbral, da bo SNAGA uvedla ločeno zbiranje odpadne embalaže z mesecem aprilom v Spodnjem Radvanju in Razvanju . V preostalih območjih MO Maribor bo tovrstno zbiranje...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 9 meseci Obdelujemo Okolje

Podrta suha drevesa

Podrobnosti ...

category image

pred 9 meseci Izvedeno Okolje

Počasi bo pomlad, na Gosposki in Poštni ulici pa še vedno visijo novoletne lučke.

Podrobnosti ...

category image

pred 9 meseci Obdelujemo Promet

Ta odsek ceste je zelo ozek, brez pločnika, po cesti se odvija ves promet v Vrhov Dol vkljicno z veliko kolesarji in pešci. Trenutna razsvetljava je povsem neustrezna (le nekaj prastarih...

Podrobnosti ...