category image

pred 6 meseci Izvedeno Okolje

V centru vasi Laznica je ob kapeli manjša zelenica z nedokončanim robnikom. Danes je to bolja ali manj divje parkirišče, z nekaj metri robnika bi lahko uredili parkirišče in zelenico.

Podrobnosti ...

category image

pred 6 meseci Izvedeno Promet

Spoštovani, Pišem Vam glede preglednosti križišča Radvanjska cesta - Mencingerjeva ulica. Namreč, vozila, ki prihajajo po Mencingerjevi ulici in želijo ali se vključiti na prednostno...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 6 meseci Obdelujemo Ostalo

Prosim, da se odstrani tablica vodovodni hidrant iz drevesa nasproti SNG Maribor.

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 6 meseci Zaključeno Okolje

Ob Streliški ulici je ograjena parcela, ki jo lastnik očitno uporablja za zbiranje nesnage. Ob njej teče vpadnica v "turistično destinacijo". Sramota.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 6 meseci Urejamo Vzgoja in izobraževanje

Pozdravljeni. V imenu krajanov sprašujemo kdaj je stavba, kjer je nekoč potekal pouka v Bresternici v planu prenove? Prav tako prosimo za odgovore glede vsebin v stavbi. Lep pozdrav.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 6 meseci Zaključeno Promet

V začetku aprila sem podala pobudo/težavo parkiranja stanujočih okoli Trga Borisa Kidriča,ki imamo plačano dovolilnico.Po 17.uri je nemogoče parkirati na označenih mestih,saj so že parkirani...

Podrobnosti ...

category image

pred 6 meseci Obdelujemo Kultura, šport in turizem

Igrišče se nahaja pri parku Bresterniške osnovni šoli. Na določenih delih je poškodovana ograja nogometnega igrišča, kar ogroža mlajše otroke, ki se v popoldanskih urah igrajo na...

Podrobnosti ...

category image

pred 6 meseci Obdelujemo Kultura, šport in turizem

Pred stavbo KS, na naslovu Na Gaj 2 je postavljen spomenik s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Zemljišče ob spomeniku je potrebno prenove. Potrebna je ureditev robnikov, zasaditev travnate...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 6 meseci Obdelujemo Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Med Starim mostom in Europarkom ni niti enega koša za smeti. Tudi v centru mesta bi jih lahko bilo več.

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 6 meseci Urejamo Promet

Spoštovani, dajem pobudo,da se uničena ura, na postajališču "TPC center City",popravi,oziroma nadomesti z novo.

Podrobnosti ...

category image

pred 6 meseci Zaključeno Promet

Zanima me kakšne načrte ima MOM z divjim parkiriščem med Fochovo in Ulico Pariške komune. Parkirišče je vsak dan polno avtomobilov ker je brezplačno, čeprav je neurejeno in popolnoma...

Podrobnosti ...

category image

pred 6 meseci Obdelujemo Promet

Spoštovani, Dajem pobudo,da se uredi predmetno avtobusno postajališče, oziroma : - Ustrezno namesti, usmeri vertikalna prometna signalizacija, - Obnovi talna prometna signalizacija -...

Podrobnosti ...

+7

category image

pred 6 meseci Izvedeno Okolje

Stopnišče in stene (z vrati), ki ga obdajajo so poškodovani, poslikani z grafiti in umazani. Na celem območju ne gorijo luči. Prav tako se pod arkadami širi smrad.

Podrobnosti ...

category image

pred 6 meseci Obdelujemo Promet

Spoštovani, prosim, da se podjetju Marprom sporoči, da so kar nekaj časa nazaj, UKINILI brezplačno telefonsko številko, oziroma so jo nadomestili s plačljivo. Primerno bi bilo,da se...

Podrobnosti ...

category image

pred 6 meseci Obdelujemo Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota

Pozdravljeni pišem vam ker bi vas rad opozoril da v Hrastju, teče voda po cesti in je to zelo moteče, saj voda teče tudi kadar je zunaj sonce!!! Prosim da uredite zakaj je prišlo do tega!

Podrobnosti ...

+2

category image

pred 6 meseci Urejamo Promet

Prebivalci, predvsem naši otroci, ki morajo dnevno v Osnovno šolo in na avtobusno postajo se soočamo z veliko prometno nevarnostjo. Namreč na cestišču ni pločnika ali urejene pešpoti, pa...

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 6 meseci Obdelujemo Promet

Že dalj časa je znak poškodovan ter polepljen z nalepkami. Notranjost je odprta.Vidnost pa slaba

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 6 meseci Izvedeno Okolje

Nepritrjena klop na mostičku starega dela parka; nevarna ob vstajanju, ker se prevaga in podre naprej - lastna boleča izkušnja : NEVARNO !

Podrobnosti ...

+1

category image

pred 6 meseci Obdelujemo Okolje

Že nekaj let pod glavnim mostom zaudarja po urinu. Tako na levi kot desni strani. Prostor je prav tako umazan,slabo osvetljen! Ker prihaja poletje bo smrad še bolj intenziven,s tem,da se bo tudi...

Podrobnosti ...

+3

category image

pred 6 meseci Zaključeno Promet

Utemeljitev: Cesta Proletarskih brigad je kategorizirana kot glavna cesta I. reda (G1) in kot takšna spada pod upravljanje in vzdrževanje Direkciji za ceste RS. Stroške vzdrževanja in...

Podrobnosti ...