Promet
955.Umiritev prometa na Erjavčevi ulici
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Erjavčeva ulica 73, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 12.05.2020
Objavil: Jernej Demšar

Opis

Pred krožiščem (Erjavčeva - Pekrska - Frankopanova) je potrebno v smeri proti Limbušu izvesti umiritev prometa skozi krožišče. Ocenjujem, da bi to bilo najlažje in najceneje z ležečim policajem.
Skozi krožišče, ki je pozicionirano zelo neposrečeno, namreč avtomobili vozijo z nezmanjšano hitrostjo, kar predstavlja veliko nevarnost . V bližnji okolici je vrtec, v soseski pa veliko starejših, ki imajo zaradi divjanja težave s prečkanjem ceste, in družin z malimi otroki. Avtomobili velikokrat z nespremenjeno hitrostjo nadaljujejo pot proti Limbušu, še nevarneje je, ko zavijejo v Frankopanovo, ki nima pločnikov.
Hvala.Location

Slišimo

Objavil: Jernej Demšar

12.05.2020
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

19.06.2020
Location

Zaključeno

Spoštovani.

Zahvaljujemo se za vašo pobudo in vam podajamo obrazložitev.
Krožišče na križišču Erjavčeve ulice, Frankopanove ulice in Pekrske ulice je po svojih tehničnih značilnostih umeščeno v prostor z krožiščem, ki že predstavlja ukrep umirjanja prometa tako, da novi ukrepi umirjanja prometa na navedeni lokaciji ne bi bili dobrodošli in jih tudi ni mogoče izvesti. Naprave in ukrepi za umirjanje prometa so fizične, svetlobne in druge naprave in ovire, oz. tehnične rešitve, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnjo z neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste. V Mestni občini Maribor imamo na občinskih cestah do danes, postavljenih skupaj 130 naprav in ukrepov za umirjanje prometa, številčno največ v obliki asfaltnih grbin in ploščadi. Optične in zvočne zavore, zožitve vozišča so na občinskih cestah manj prisotne.
Ukrepi in naprave za umirjanje prometa, ki so namenjeni prisilnemu zmanjševanju hitrosti imajo tudi slabosti, ki se kažejo v povečanju emisij, hrupa, vibracij in prerazporejanja prometnih tokov. Na Uradu za komunalo, promet in prostor se zato predlagane lokacije temeljito preučijo in pri tem upoštevajo različni kriteriji pri odločitvi o izvedbi ukrepi in naprave za umirjanje prometa.

Na sploh se ukrepi na določeni lokaciji izvajajo po tehtnem in strokovnem premisleku ter izvedeni študiji glede na:
· kriterije za izbor naprav in ukrepov ( funkcija ceste, hitrost vožnje, prometni pogoji, urbanistični pogoji,....),
· prioriteti ( vrtci, šole...)
· podlago pozitivne prometne preveritve (izdelane strokovne podlage).

Po 21. členu Zakona o cestah (Ur.list, RS, št. 109/2010) je naprave-ukrepe za umirjanje prometa dovoljeno postavljati na občinskih cestah v naselju na katerih se zaradi pogostih kršitev omejitve hitrosti vožnje, ogroženi udeleženci cestnega prometa ali se zaradi tega vzroka dogajajo prometne nesreče in na drugačen način oziroma z drugimi napravami ali ukrepi za umirjanje prometa ni mogoče zagotoviti njihove varnosti. Obvezna pa je postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti otrok dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju.

Pri izgradnji hitrostnih ovir se na Sektorju za komunalo in promet ravnamo po Tehnični specifikaciji 03.800. Obvezno uporabo Tehnične specifikacije za javne ceste z oznako TCS 03.800 – Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki določa tehnične pogoje za prometno tehnično oblikovanje naprav in ukrepov za umirjanje prometa na javnih cestah, pogojuje Odredba Ministrstva za promet, ki je bila izdana 30. novembra 2000 ( Uradni list, RS, št. 118/00), Pravna podlaga je zapisana tudi v Zakonu o cestah in Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ( Ur.list, RS, št. 99/2015).
Vendar glede na omenjeno tehnično specifikacijo, hitrostne ovire niso rešitev vseh težav, saj je dokazano, da hitrostna ovira poveča emisije izpušnih plinov in povečanje hrupa do 25 %. V bližini hitrostnih ovir se povečajo vibracije zaradi vožnje težjih vozil, na bližjih stavbah se pojavljajo razpoke….
Za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu je pristojna tudi policija in mestno redarstvo.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

01.07.2020