Okolje
950.Očistimo Maribor nestrpnosti
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Vetrinjska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 02.05.2020
Objavil: Alen Pajić

Opis

Ob sprehodu po Vetrinjski ulici, sem v razmaku 50 metrov naletel na nestrpne oz. žaljive napise. Glede na to, da si MOM prizadeva za ničelno toleranco do kakršnekoli vrste nestpnosti, pričakujem, da bodo napisi odstranjeni nemudoma.
Po nestrokovni oceni, posredovanje gasilcev, policije in ostalih služb ni potrebno. Eden izmed napisov, se nahaja na vratih prostora, ki je v lasti MOM, drugi napis je na zasebni stavbi, na razpotju Vetrinjske ulice in Ulice ob Jarku.

Hvala in vse dobro!

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Alen Pajić

02.05.2020
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

19.06.2020
Location

Zaključeno

Pozdravljeni.


Na Mestni občini Maribor smo v okviru projekta Izboljšajmo Maribor že v lanskem letu pričeli z aktivnostmi povezanimi s tematiko grafitov saj smo zaznali, da v mestu vse preveč grafitov nastaja izpod rok vandalov, umetniških grafitov pa primanjkuje. Zavedamo se, da mesto potrebuje tudi »uradne prostore oz. površine« za umetniško izražanje in razvijanje potencialov »grafitarjev«, ter spodbude za revitalizacijo »grafitarske kulture « z uporabo vizualne moči grafitov za izboljšanje mesta.
Grafiti so namreč vizualno sredstvo izražanja, izraz svobode izražanja, javna intervencija v prostor, ki lahko lepša ali kazi videz ulic ali javnih površin. Živijo v simbiozi z mestom, iz vidika olepševanja mesta lahko imajo turistični potencial, hkrati pa odsevajo življenje njegovih prebivalcev in mesto oživljajo.
Na žalost ugotavljamo, da je v našem mestu grafitov ali muralov, ki imajo pozitiven vizualni učinek ali močno sporočilno vrednost MALO. Na pročeljih stavb in ograj je množica grafitov brez sporočilne vrednosti (zidne packarije) in grafiti s sovražnim sporočilom, ki kot tudi sami ugotavljate nekateri spodbujajo nestrpnost.

Na Mestni občini Maribor je zato oblikovana delovna skupina, ki je zastavila izhodišča za trajnostni projekt z namenom povezovanja različnih deležnikov, ustvarjalcev in strokovne javnosti za oblikovanje javne politike pristopa mesta h grafitiranju, med katere sodijo različne aktivnosti, tudi odstranjevanje grafitov, ki izražajo nestrpnost ali imajo sovražno vsebino.
Po pregledu priloženih fotografij ugotavljamo, da se grafit (napis) nahaja na stavbi, ki ni v lasti Mestne občine Maribor. Mestna občina Maribor lahko javna sredstva nameni le za čiščenje grafitov na lastnini občine, zato lahko lastnika stavbe zgolj pozove, da žaljivi grafit odstrani. Sicer pa je v skladu z Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin v Mestni občini Maribor (v nadaljevanju Odlok), prepovedano »uporabljati urbano opremo v nasprotju z njenim namenom, jo prevračati, premeščati, poškodovati ali odstranjevati, ter javne površine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z grafiti brez predhodnega soglasja pristojnega organa mestne uprave (13. člen, Odlok).
Za neupoštevanje 13. člena tega odloka se z globo 1000 € za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, z globo 400 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, z globo 200 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba (18. člen, Odloka).

Lep pozdrav,
Odgovorila: Mestna občina Maribor

01.07.2020