Okolje
95.Ureditev desne strani nabrežja Drave
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Obrežna ulica 8a, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 14.12.2015
Objavil: Matej Horvat

Opis

Predlagam ureditev desne strani obrežja reke Drave. Leva stran je lepo urejena in zasajena, medtem ko je desna stran zelo zanemarjena. Sploh v okolici Studenške brvi in vse do Koroškega mostu. Drevesa in grmovja so zelo zaraščena in divjo zarasla. Potrebno bi bilo obrezati drevesa in grmovnice ter zamenjati divje rastje s kakšnimi bolj kulturnimi rastlinami, da bi bilo to okolje bolj urejeno.Location

Slišimo

Objavil: Matej Horvat

14.12.2015
Location

Zaključeno

Zahvaljujemo se vam za pobudo. Zadevo bomo v zimskem času pregledali ter pripravili plan vzdrževalnih del. Finančnih sredstev v proračunu 2015 več ni na razpolago, zato smo dela ustavili. Za vse nadaljnje postopke se bomo odločili po sprejetju proračuna 2016, ko bo znana višina finančnih sredstev namenjenih rednemu vzdrževanju javnih zelenih površin na podlagi katerih se nato določi obseg letnega plana rednega vzdrževanja. Kar zadeva vlaganja v smislu novih zasaditev bomo le ta po prioritetah vsekakor izvedli v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva.

15.12.2015