Komunalna inšpekcija, redarstvo
925.Za Maribor brez pasjih iztrebkov!
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Komunalna inšpekcija, redarstvo
Lokacija: Ulica heroja Šlandra 9, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 24.02.2020
Objavil: Sašo Ternar

Opis

Ob vsakem drevesu, ki razmejuje parkirne prostore vzdolž Ulice heroja Šlandra, posebej med Sodno in Partizansko ulico, je obilica pasjih iztrebkov vseh velikosti in starosti.
Zanima me, ali je predvidena kakšna sankcija za vse, ki ne pospravljajo za svojimi pasjimi prijatelji ter ali nameravate poostriti nadzor nad očitno številnimi kršitelji, ki mečejo slabo luč na podobo našega mesta?

Slike



Location

Slišimo

Objavil: Sašo Ternar

24.02.2020
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

25.02.2020
Location

Urejamo

Spoštovani,

Zahvaljujemo se za vašo pobudo. Problematiko pasjih iztrebkov obravnava Odlok o zelenih površinah na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/02) v 27. členu, iz katerega je razvidno, da »se za prekršek kaznuje fizična oseba, če na javnih zelenih površinah:
1. šotori, razen na za to določenih mestih
2. izvaja športno rekreativne dejavnosti, če za to niso posebej urejene in s tem poškoduje javne zelene površine ali ogroža varnost obiskovalcev
3. kolesari, razen po posebej označenih kolesarskih stezah
4. odmetava odpadke izven posod za odpadke
5. jezdi (razen uradne osebe pri opravljanju službene dolžnosti)
6. vodi pse na območju javnih otroških igrišč, razen če vodi službene pse ali pse, ki pomagajo invalidnim osebam
7. omogoči prosto gibanje psov ter pušča njihove iztrebke na območjih javnih zelenih površin.«

Globa za prekršek posameznika, ki pušča pasje iztrebke na javnih zelenih površinah je 62,59 EUR vendar samo v primeru, če se to dogaja na javnih zelenih površinah. Pasje iztrebke iz javnih površin sicer odstranjuje podjetje Snaga v okviru rednega čiščenja.
Medobčinska inšpekcija v preteklem letu ni prejela nobene prijave za puščanje pasjih iztrebkov na javnih površinah.
Medobčinsko redarstvo bo v mesecu marcu na območju omenjene ulice nad kršitelji izvajalo poostreni nadzor.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

02.03.2020