Promet
924.promet v mestu
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Krekova ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 23.02.2020
Objavil: Vladimir Drozg

Opis

Groza, kakšen promet se vali po Razlagovi in Tyrševi ulici ter po Mladinski, Maistrovi in Cankarjevi ulici, odkar je Koroška cesta zaradi rekonstrukcije zaprta! Upam, da so tudi največji dvomljivci sprevideli, da je Maribor le preveliko mesto za eno samo prometnico, ki bi lahko prevzela ves promet v smeri V – Z v delu mesta na levem bregu Drave, brez negativnih posledic na bivalno okolje, dolžino transportnih poti in pretočnost prometa. Prečni profil in dejavnosti ob omenjenih ulicah takšnega prometa pač ne prenesejo! Nujni so ukrepi za zmanjšanje števila motornih vozil v mestnem središču, ureditev parkirišč Parkiraj in odpelji ob vpadnicah, ukinitev javnih parkirišč na Slomškovem in Maistrovem trgu, povišanje cene parkiranja v mestnem središču in preureditev prog javnega avtobusnega prometa. Ali mestna uprava že deluje v tej smeri?Location

Slišimo

Objavil: Vladimir Drozg

23.02.2020
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

24.02.2020