Promet
892.Neurejeno parkirišče na zelenici
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Vilharjeva ulica 4, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 24.11.2019
Objavil: Peter Janko

Opis

Velik kup porezanih vej, pomešan s plastenkami in pločevinkami že nekaj časa ovira parkiranje na zelenici. Novo zrasle veje pa rastejo v smer vozišča in je zato dvosmeren promet oviran.
Prosil bi če se to odstrani, da se lahko normalno parkira na zelenici

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Peter Janko

24.11.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

25.11.2019
Location

Urejamo

Spoštovani!

Zadevo bomo vsekakor preverili na terenu saj gre vsekakor za mešan komunalni odpad odložen s strani neznanega storilca. V kolikor se naš sum potrdi bomo sprožili postopek pregona pri Medobčinskem inšpektoratu zaradi ugotovitve povzročitelja nelegalnega odlaganja odpadkov na javni površini.
Mestna občina Maribor ima za vzdrževanje javnih površin sklenjene koncesijske pogodbe z izvajalci javnih gospodarskih služb katere ves zeleni obrez ter ostali odpad, ki nastane pri obrezih drevoredov ipd. sproti odstranjujejo.
Kar pa zadeva parkiranje na zelenih površinah, kot je navedeno v pozivu pa sporočam, da je to na javnih zelenicah strogo prepovedano in se kaznuje s strani pristojnih organov zato razlog odstranitve vsekakor ne more biti omogočanje parkiranja ampak ureditev same podobe ulice oz celotnega mesta.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

29.11.2019