Ostalo
888.Prostorska dokumentacija
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Ostalo
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 18.11.2019
Objavil: A.B.

Opis

Nekatere druge občine imajo investitorjem veliko prijaznejše/pregledno urejeno področje lokalne prostorske zakonodaje. Prvi korak bi bil lahko priprava prostorskih ureditvenih pogojev v obliki čistopisa in objava na strani občine, v nadaljevanju bi se lahko objavilo več podatkov na portalu iobčina in/ali pridružitev portalu piso, v nadaljevanju pa sprejemu OPN-ja.Location

Slišimo

Objavil: A.B.

18.11.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

19.11.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

19.11.2019
Location

Zaključeno

Hvala za podane pobude. Podatke na portalu iObcina urejamo, saj jih je po mnenju številnih celo preveč. OPN Mestne občine Maribor se prav tako pospešeno pripravlja in po javni razgrnitvi v letu 2020 načrtujemo tudi sprejem tega akta. Glede neuradnih prečiščenih besedil so ta obvezna priloga gradiv za obravnavo na mestnem svetu, ko pripravljamo spremembe in dopolnitve. Po vzoru nekaterih drugih področij bomo tudi na področju prostora v bodoče neuradna prečiščena besedila aktov objavili na spletni strani MO Maribor, v rubriki »Predpisi«.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

25.11.2019