Promet
884.Sporno parkiranje pri Telekomu na občinski parceli
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Aljaževa ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 12.11.2019
Objavil: Silva Kranjc

Opis

Na koncu Aljazeve ulice (pri Telekomu) je divje parkirisce, kjer cestišča vozila direktno zapeljejo na visok robnik, preko plocnika in parkirajo naravnost pod grb MOM. S tem ne delajo reklame MOM, ampak s svojimi velikimi vozili in napisi na njih, reklamirajo sebe in svojo dejavnost, redarji pa ne ukrepajo, ker baje ne vedo, da je to obcinska parcela, ceprav grba MOM res ne mores spregledat. Sosedje

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Silva Kranjc

12.11.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

12.11.2019
Location

Zaključeno

Zahvaljujemo se za vašo pobudo.
Zemljišče, ki ga opisujete je zemljišče parc. št. 1666/2 , k.o. 659- Tabor, v lasti Mestne občine Maribor. Ne gre za zemljišče, ki bi bilo javna prometna površina in s tem podvržena nadzoru v smislu kršitev pravil Zakona o pravilih v cestnem prometu. Prav tako ne gre za zelenico, ki bi bila dejansko v naravi zelenica in bila podvržena nadzoru v smislu Odloka o občinskih cestah z ukrepom Medobčinske redarske službe zoper nepravilno parkiranje na zelenicah. Očitno je v preteklosti nekdo zelenico spremenil v gramozirano površino, zato je bila zadeva predana v obravnavo Medobčinskemu inšpektoratu, ki pa v zvezi s parkiranjem ne more izreči nobenih ukrepov saj gre za lastninsko pravico. Za omenjeno zemljišče je bilo na Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči podana tudi prijava za odkup. Trenutno tečejo postopki odločitve o možnosti prodaje tega zemljišča.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

11.02.2020