Promet
879.VELIKANSKE LUŽE NA KOSESKEGA ULICI (drugič)
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 25.10.2019
Objavil: Sonja Batič

Opis

23. oktobra je minilo natanko eno leto, odkar sem vas opozorila na velike luže na Koseskega ulici 44 do 48, ki se naredijo ob vsakem dežju. Ker je cesta vegasta, so luže ogromne. Kulturni vozniki se ognejo in vozijo po levem pasu, nekulturni nalašč zapeljejo vanje še hitreje, samo da zalijejo pešce od glave do pet. Pred letom dni se obljubili, da bo cesta popravljena v tem letu oz. da bo takoj sanirano vsaj najnujnejše. Do danes se ni uresničilo ne prvo ne drugo. Kdaj bomo torej na vrsti?

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Sonja Batič

25.10.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

29.10.2019
Location

Zaključeno

Zavedamo se, da je ulica v slabšem stanju. Že leta 2017 in 2018 smo želeli ulico v celoti preplastiti, vendar se s tem predstavniki stanovalcev niso strinjali. Želeli so rekonstrukcijo celotne ulice. Zaradi navedenega smo naročili izdelavo projektne dokumentacije. Najprej smo naročili izdelavo IDZ in IZP projektne dokumentacije, ki je tudi izvedena in bila dne 05.11.2019 tudi predstavljena na MČ Tabor. Na predstavitvi je bilo s strani občanov zahtevano, da se uredi enosmerni promet. Projektant bo naredil idejno skico poteka enosmernega prometa, ki ga morajo nato prebivalci ob predmetni ulici potrditi. Na osnovi potrditve idejne skice bomo naročili izdelavo PZI projektne dokumentacije, v letu 2020 pa bomo šli v izvedbo (in sicer etapno: 1 etapa od Focheve do Metelkove ulice in druga etapa od Kettejeve do Focheve ulice).
Večje poškodbe na cestišču bomo pa sanirali v okviru rednega vzdrževanja javnih prometnih površin še pred zimsko službo.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

08.11.2019