Promet
878.VELIKANSKE LUŽE NA KOSESKEGA ULICI
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 24.10.2019
Objavil: Sonja Batič

Opis

23.10.2019 je bilo natanko eno leto odkar sem vas opozorila na problem naše ulice. Od hišne številke 44 do 48 se na desnem voznem pasu jame, ki se ob dežju napolnijo z vodo in luže segajo čez cel vozni pas.
Kulturni vozniki se lužam izogibajo, vozijo po desnem pasu, torej skačejo z enega pasu na drugega, kar seveda tudi ni pravilno in je nevarno za ostale udeležence v prometu, nekulturni pospešijo, da v luže zapeljejo s čim večjo hitrostjo in te z umazano vodo zalijejo od glave do pet. Pred letom dni sem vam predlagala, da jame popravite ali pa desni vozni pas zaprete za promet. Odgovorili ste mi, da boste cesto sanirali v letu 2019, takrat takoj pa popravili najnujnejše. Zgodilo se ni niti prvo niti drugo. Namesto tega ste se raje igračkali na drugem koncu ceste (Kardeljeva) in oblikovali vijuge, otočke ter sadili rožice.Iz tega sklepam, da denar in čas je, samo uporabite ga ne na pravem mestu. Sliko prilagam.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Sonja Batič

24.10.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

29.10.2019
Location

Zaključeno

Zavedamo se, da je ulica v slabšem stanju. Že leta 2017 in 2018 smo želeli ulico v celoti preplastiti, vendar se s tem predstavniki stanovalcev niso strinjali. Želeli so rekonstrukcijo celotne ulice. Zaradi navedenega smo naročili izdelavo projektne dokumentacije. Najprej smo naročili izdelavo IDZ in IZP projektne dokumentacije, ki je tudi izvedena in bila dne 05.11.2019 tudi predstavljena na MČ Tabor. Na predstavitvi je bilo s strani občanov zahtevano, da se uredi enosmerni promet. Projektant bo naredil idejno skico poteka enosmernega prometa, ki ga morajo nato prebivalci ob predmetni ulici potrditi. Na osnovi potrditve idejne skice bomo naročili izdelavo PZI projektne dokumentacije, v letu 2020 pa bomo šli v izvedbo (in sicer etapno: 1 etapa od Focheve do Metelkove ulice in druga etapa od Kettejeve do Focheve ulice).
Večje poškodbe na cestišču bomo pa sanirali v okviru rednega vzdrževanja javnih prometnih površin še pred zimsko službo.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

08.11.2019