Komunalna inšpekcija, redarstvo
875.Dostop do rečnega brega reke Drave
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Komunalna inšpekcija, redarstvo
Lokacija: Limbuško nabrežje 2, 2341 Limbuš, Slovenija
Objavljeno: 18.10.2019
Objavil: Bostjan Ravter

Opis

Lastnik Čokoladne vasi je ob gradnji postavil ograjo, ki onemogoča dostop do rečnega brega reke Drave. Sedaj po končanih delih pa ograje ni odstranil, seveda z namenom onemogočiti dostop... Tako je sedaj "privatizirano" cca. 100m rečnega brega.
Bregovi rek so javno dobro in morajo biti javno dostopni!
Zakon o vodah lastnikom in drugim posestnikom vodnega ali priobalnega zemljišča predpisuje dopustitev neškodljivega prehoda čez njihovo zemljišče do vodnega dobra. Zakonodaja ne dovoljuje postavljanja objektov ali drugih ovir na vodnem ali priobalnem zemljišču, »ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem ali morskem dobru«.
Lastnik ali drug posestnik lahko onemogoči splošno rabo na območju, »če je to nujno zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi«. Recimo, da je bil to razlog ob gradnji. Sedaj po zaključku, pa le-to več ne drži.
Stanovalci Limbuša in obiskovalci "parka" prosimo, da se lastniku odredi odstranitev ograje.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Bostjan Ravter

18.10.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

22.10.2019
Location

Zaključeno

Spoštovani,

Območje, ki ga opisujete ni javna površina v lasti in upravljanju MOM.
Po zakonu o vodah je za to pristojna inspekcija za okolje. V teh primerih Medobčinski inšpektorat nima pristojnosti in pooblastil za ukrepanje.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

25.10.2019