Okolje
834.Ozelenitev večjih parkirišč
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Ribiška ulica 4, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 12.08.2019
Objavil: Robert Gostinčar

Opis

Ozelenitev z večjo drevnino bi zmanjšalo pregrevalna jedra v mestu in zmanjšalo tudi druge negativne vplive večjih asfaltnih parkirišč (hrup, prašni delci, vetrni koridorji...). Mesto ima potencial, da s trgovskimi verigami (Spar, Mercator, Hofer, Tuš...) zažene družbeno in okoljsko odgovorno kampanijo.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Robert Gostinčar

12.08.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

22.08.2019
Location

Zaključeno

V skladu z določili izvedbenih prostorskih aktov je pri vseh parkiriščih, še posebej večjih, v skladu z Urbanistično zasnovo mesta Maribor predvideno, da se na štiri parkirna mesta zasadi najmanj eno drevo. Načrtujejo se zeleni ločilni pasovi. Prav tako iz prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove izhaja, da je parkirišča treba zasaditi glede na zgornji normativ. Kadar so parkirna mesta del javne ceste, je treba med ali ob parkirnih mestih zasaditi drevesa, razen kadar je drevored že del javne ceste ali kadar so drevesa že zasajena ob robu javne ceste V primeru ureditve novih parkirišč ali rekonstrukcije objektov z večjimi parkirnimi površinami, kjer je 12 in več parkirnih mest v obliki dvojnega glavnika je obvezna ureditev ločilnega pasu širine minimalno 1m, ki se ozeleni z naravnim rastlinjem.
Vsekakor pa bomo v sklopu priprave novih prostorskih aktov pobudo po še intenzivnejši ozelenitvi parkirnih mest v čim večji meri upoštevali.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

27.08.2019