Okolje
833.Drevoredi na mariborskih vpadnicah
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 12.08.2019
Objavil: Robert Gostinčar

Opis

Vzpostavitev drevoredov za urbano prenovo (poenotenje uličnih podob, pešci&kolesarji) in zmanjšanje negativnih klimatskih vplivov. Maribor ima potencial za cca 10km novih drevoredov.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Robert Gostinčar

12.08.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

22.08.2019
Location

Zaključeno

Na MOM se zavedamo pomembnosti zelenih površin in drevesnega fonda. Možnost vzpostavitve drevoredov ob ulicah in cestah je že sedaj vzpostavljena preko prostorskih aktov. Tudi v bodoče se drevoredi in zelene poteze načrtujejo kot povezave med parkovnimi in javnimi površinami ter zelenim obročem mesta. Izvedba je vezana na celovite prenove in/ali razpoložljiva sredstva.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

27.08.2019