Promet
813.Maribor-Butale = Mestna Redarska Služba
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Turnerjeva ulica 18, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 24.07.2019
Objavil: novak

Opis

Dajem pobudo,da se uvede permanentno izobraževanje mestnih redarjev!
CPP (Cestno prometne predpise) si razlagajo po svoje in poleg tega si jemljejo pravico do ustnega,pisnega opozorila ali kaznovanja, kakor jim v danem trenutku najbolj ustreza, ali odvisno od tega, kdo je "kršitelj", kar pa me že spominja na korupcijo.V primeru 765. Divje parkirišče - Turnerjeva ulica, kot je razvidno iz slik, avtomobili parkirani na skoraj uničeni zelenici in delno pločniku, je po moji urgenci mestni redar po telefonu izjavil, da ni bil nihče v "prekršku". Prav tako je povedal, da je ravnanje redarjev dejansko odvisno od okoliščin, saj za njihovo nizko plačo niso pripravljeni nositi glave naprodaj. Ker so npr. njihovi "kolegi" v tujini bistveno bolje plačani, so tako očitno pripravljeni bolj dosledno uopoštevati in izvajati svoja zakonska določila.
Ni pa videti redarja, da bi ustno, pisno opozoril ali kaznoval pa čeprav parkirajo po cel dan. Po besedah mestnega redarja, če je avto delno na pločniku, je to dovoljeno samo v primeru, da ostane še 1,6 metra prostora, ker pač ni znakov ali talnih označb. Da zadostijo potnemu nalogu, kaznujejo stanovalca, ki ima ustavljen avto pred lastnim vhodom in ne ovira nikogar. Za naključni parkiran avto le meter vstran pa "strokovno" razložijo stanovalcu, da ni "v prekršku". Najstrožja kazen doleti samo izbrance, ki so trn v peti mestnih redarjev, ki imajo tako v rokah dejansko škarje in platno.
Tudi župana skušajo na takšen način disciplinirati (demokracija?).Po vašem posredovanju pobude za učinkovito ureditev razmer, vam pošljejo feedback, da je vse zabeleženo in urejeno. To dejansko še zdaleč ni res.
Prilagam še več slik, da si jih ogledate in pokličete odgovorne strokovnjake,ki bodo POUČILI mestne redarje, kako učinkovito in pošteno rešiti situacije, prikazane na sliki.
Dobrodošel bi bil tudi nadzor njihovega dela, da se prekine dolgoletna praksa prejšnjih dveh županov.
V upanju,da se bodo videli rezultati ukrepanja, bom vesel in verjel besedi ZAKLJUČENO!!!

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: novak

24.07.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

25.07.2019
Location

Zaključeno

Spoštovani,

Na MO Maribor se zavedamo pereče problematike neupoštevanja prometnih predpisov neozaveščenih voznikov glede parkiranja na površinah, kjer parkiranje ni dovoljeno. Problem je večplasten in povezan na eni strani s pomanjkanjem parkirišč ob večjih dogodkih v okolici športnega prizorišča na omenjenih lokacijah in na drugi strani s številnimi nevestnimi vozniki, ki ne želijo izkoristiti možnosti parkiranja na obrobju mesta in brezplačen javni prevoz do prizorišča. Ugotavljamo, da je sicer problem parkiranja celosten in nadzor redarjev le en del rešitve problema zato MO Maribor išče celovite rešitve, ki pa bodo izvedljive postopoma in so usmerjene v sodobne trende trajnostne mobilnosti, ki zagotavljajo umirjanje prometa v središču mesta, zmanjšanju števila motornih vozil, urejena parkirišča in ustrezen nadzor nad nevestnimi vozniki.
Status »zaključeno« se torej nanaša na prejeto pobudo in NE na reševanje celovite problematike parkiranja s strani MO Maribor.

Preučili smo omenjeno problematiko situacije, ki jo navajate in iz poročila Medobčinskega redarstva ugotovili naslednje:

Iz dodanih fotografij je razvidno, da gre za situacijo, ki je nastala 24. 7. 2019 v neposredni bližini stadiona Ljudski vrt, ko je potekala množično obiskana nogometna tekma. Ob večini takšnih dogodkov, ki se odvijajo na tem območju in tako je bilo tudi tega dne, je organiziran poostreni nadzor redarjev in policije. Skupni nadzor s policisti je koordiniran in voden s strani Policijske uprave Maribor, kar pomeni, da so se občinski redarji v skladu z zakonom v tem primeru dolžni ravnati po navodilu policista oz. vodje policistov.
Poostrene nadzore sta na ta dan izvajala dva občinska redarja in en policist Policijske uprave Maribor v skupni patrulji. »V času izvajanja poostrenega nadzora v neposredni bližini Ljudskega vrta je prioriteta na ugotavljanju spoštovanja določil prepovedi parkiranja vozil v neposredni okolici dogodka z namenom preprečevanje in sankcioniranje najhujših oblik nepravilnega parkiranja vozil, torej parkiranja s katerim se neposredno ogrožajo najranljivejši udeleženci v cestnem prometu (pešci, kolesarji, invalidne osebe) in parkiranja s katerimi se povzroča trajna škoda na javnem premoženju (zelenice) ter drugih določil iz pristojnosti občinskega redarstva.
24.7.2019 je bila patrulja redarjev in policista, zaradi kršitev javnega reda in miru kar dvakrat napotena na drugo lokacijo, zaradi česar je posledično izvedla manj prekrškovnih postopkov v primerjavi s poostrenim nadzorom npr. teden dni prej 17.7.2019, na isti lokaciji, ko je bilo izvedenih 57 prekrškovnih postopkov. V podobni akciji 28.7.2019 je bilo izvedenih 22 prekrškovnih postopkov.
V letu 2019 so bile s strani redarstva, v okolici Ljudskega vrta v času nogometnih tekem na tem območju sicer izvedene 4 akcije poostrenih ukrepov pri čemer je bilo izvedenih 180 prekrškovnih postopkov od tega 63 samo na Vrbanski cesti (v celem letu na tej cesti skupaj 132).
V času od od 1. 7. 2019 do 7. 7. 2019 je na tem območju prav tako potekala redna tedenska akcija poostrenega nadzora, kjer je bilo izvedenih 53 postopkov (ulice Kosarjeva, Turnerjeva, Rosinova, Medvedova, Kamniška, Tomanova).

V skladu z Zakonom o občinskem redarstvu imajo vse pooblaščene uradne osebe Občinski redarji v Medobčinskem redarstvu in inšpektoratu opravljeno obvezno strokovno usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje, ki se izvaja vsaka tri leta.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

22.08.2019