Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
806.Poplavljeno območje ob Radvanjskem potoku
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
Lokacija: Lackova cesta 7, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 14.07.2019
Objavil: Boštjan Udovč

Opis

Ob levi brežini Radvanjskega potoka zraven bivšega odlagališča odpadkov Snaga je zaradi neurejena vodotoka poplavljen velik del območja. Na poplavljeno območje nanaša razne smeti in obstaja velika možnost širjenja bolezni in komarjev.Vodotok bi bilo potrebno poglobiti in urediti brežine ter odstraniti padla drevesa. Upam da boste to v prihodnje lahko uredili.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Boštjan Udovč

14.07.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

15.07.2019
Location

Zaključeno

Omenjeno območje, na lokaciji za bencinskim servisom MOL, kjer poplavlja Radvanjski potok, je področje gradnje Zahodne obvoznice-Jug. Pred pričetkom gradnje le te, bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je investitor gradnje državne obvoznice, zgradil novo strugo Radvanjskega potoka od krožišča na Lackovi do Poti na okope v Sp. Radvanju. Trasa Zahodne obvoznice – Jug je namreč umeščena v strugo sedanjega Radvanjskega potoka.
Takrat bodo tudi težava s poplavljanjem rešene, saj je prerez novega potoka dvakrat večji od sedanje struge, to pa po poplavni študiji zadostuje za odvodnjavanje vseh voda na tem območju.
Informacije, kdaj se bo pričela gradnja, vam žal ne moremo podati, saj trenutno potekajo postopki izdelave DGD / PZI dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

23.07.2019