Promet
792.Parkirna mesta samo za CNG vozila
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 03.07.2019
Objavil: Luka Rebol

Opis

Pozdravljeni,

Zanima me zakaj so določena mesta rezervirana samo za vozila na CNG pogon. Po pogovoru z referentom na okencu medobčinskega redarstva so ta mesta rezervirana samo za vozila katera so tovarniško predelana na CNG in ne za vozila kasneje predelana na CNG. Po hitrem pregledu statističnih podatkov o registraciji vozil, je bilo v Sloveniji na dan 31,12,2018 takih vozil registriranih le 29! Vseh vozil na CNG pogon na isti datum pa 244!.
Predlagal bi, da se ta parkirna mesta razširijo, tako kot je praksa po ostalih slovenskih in tujih mestih tudi na vozila na LPG saj obe vrsti goriv pripomorejo k čistejšemu zraku in z tem boljši kvaliteti bivanja v mestnem središču.

Hvala in lep dan želim, Luka.Location

Slišimo

Objavil: Luka Rebol

03.07.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

03.07.2019
Location

Zaključeno

Mestna občina Maribor je zavezana k izvajanju ukrepov, ki jih sprejme bodisi Republika Slovenija, bodisi Evropska unija. Izhajajoč iz sprejetega v obeh institucijah, v nobenem od programov ali akcijskih načrtov LPG ni opredeljen kot alternativno gorivo aktualnim pogonskim sredstvom. Za alternativna goriva se po Direktivi 2014/94/EU štejejo električna energija, zemeljski plin (stisnjen ali utekočinjen), bioplin, bio-gorivo, sintetična in parafinska goriva ter vodik.

»Zakaj CNG in ne LPG?
Avtoplin ali LPG je derivat nafte in mešanica butana ter propana, njegove lastnosti so zelo podobne nafti. Tako ga ne prištevamo med potencialne obnovljive vire energije in mu v EU ne posvečajo velike pozornosti. Prav tako ga ni v strategijah prihodnjih uporabi. Posledično veliki proizvajalci avtomobilov LPG avtomobile ne delajo serijsko, ampak je možna samo predelava, serijsko pa izdelujejo vozila na CNG.
CNG ali stisnjen zemeljski plin je sicer fosilno gorivo, vendar je okoljsko bolj primerno kot avtoplin (ima manjše emisije CO2, prašnih delcev). Prav tako je povezan z uporabo bioplina, kajti motorji, ki uporabljajo CNG, lahko brez sprememb uporabljajo bioplin.
Zato se CNG v EU promovira kot okolju prijazno gorivo.«

V sled navedenega, pobudi ne moremo slediti.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

09.07.2019