Promet
763.Pokrovi na cestišču- Lackova cesta 93
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Lackova cesta 93, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 06.06.2019
Objavil: Anja Kujundžič Lukaček

Opis

Na Lackovi cesti od hišne številke 76 do 94 so na cestišču kanalizacijski pokrovi (morda še kateri drugi), ki ob navozu avtomobila neznosno ropotajo. Kljub večkratnim opozorilom Urada za komunalo do danes zadeva ni urejena. Na Mestnem svetu MOM je bila podana tudi pobuda, a brez uspeha. Pričakujem, da boste zadevo uredili in tako stanovalcem omogočili mirno spanje. Želim vam lep dan!

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Anja Kujundžič Lukaček

06.06.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

07.06.2019
Location

Urejamo

Pregledniška služba je opravila ogled na terenu celotne Lackove ceste, pri čemer je bilo potrjeno ropotanje nekaterih LTŽ pokrovov jaškov. Lastnike jaškov bomo pozvali k ureditvi tesnjenja pokrovov oz. k njihovi zamenjavi.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

19.06.2019
Location

Urejamo

Pokrove na kanalizacijskih jaških je podjetje Nigrad popravilo na lokacijah Lackova cesta 44, 48, 52 in 88.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

16.07.2019
Location

Urejamo

Ponovno smo preverili pokrove na Lackovi cesti od h. št. 96 do 94, in ugotovili naslednje:
Pri h. št. 76 gre za poškodbo asfalta pri jašku 10844 (v krožnem križišču). Pokrov jaška je sicer v redu, ker pa se nahaja v krožišču je prišlo do poškodbe asfalta in posledično do ropota. Zadevo smo predali na oddelek javno prometnih površin.
Pri h. št. 79, smo zaznali posedek jaška št. 10629, ki ga bo saniralo podjetje Nigrad ter zamenjalo pokrov.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

22.08.2019