Promet
723.Ovire na kolesarskih stezah – Skupina pobud št. 1/2019
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Trg revolucije 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 29.03.2019
Objavil: MOM na pobudo občana

Opis

Skupina pobud št. 1:
Lokacija/prehod z Ruško cesto: Na kolesarski stezi je sivi stebriček na sivem asfaltu, ni viden! A bi se lahko vsaj kakšna nalepka dala gor?
Lokacija/ Ulica Kneza Koclja: Na kolesarski poti, ki poteka pod železniškim mostom je na sredi poti neprimerno postavljen znak za kolesarsko pot - Dravska kolesarska pot.
Lokacija/ Cesta XIV. Divizije: Tik za križiščem (smer Pobrežje) je v tleh sredi kolesarske steze oster kovinski ostanek prometnega znaka, ki štrli iz tal in ti lahko preluknja zračnico.
Lokacija/Partizanska pri pošti: Ovire na kolesarski stezi. S tem Maribor kaže svoj odnos do kolesarjev...in to na poti, ki bi naj bila Eurovelo (evropska kolesarska pot) od Baltika do Jadrana.Location

Slišimo

Objavil: MOM na pobudo občana

29.03.2019
Location

Urejamo

Na drugi redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, 11. 2. 2019 je bila podana pobuda št. 13 svetnika Željka Milovanoviča, ki obsega veliko število posameznih pobud povzetih iz aplikacije »Problemi kolesarjev in pešcev«. Zaradi lažje obravnave pobud jih objavljamo postopoma in razvrščene v skupine glede na njihovo problematiko.
Omenjeno problematiko pobud smo si ogledali na terenu in so v postopku urejanja pristojnih strokovnih služb.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

29.03.2019