Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
719.Predvidite potrebno komunalno infrastrukturo za nov zdravstveni dom na Jezdarski že danes, ko je cesta razkopana
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
Lokacija: Jezdarska ulica 10, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 27.03.2019
Objavil: Maja Šušteršič

Opis

Na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Magdalena smo se 26. 3. 2019 pogovarjali tudi o trenutni situaciji - recimo ji »okno priložnosti«, ko je zaradi projekta izvennivojskega križanja železnice in Ljubljanske razkopana Jezdarska cesta v delu, ki pelje mimo zdravstvene postaje Tabor na Jezdarski 10.
Septembra lansko leto je mestni svet MO Maribor na dopisni seji sprejel spremembo OPPN za del PPE Ta5-S, za področje Jezdarske 10 (objavljeno v MUV 22/2018), zaradi namere Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drloca, da dotrajan otroški dispanzer na tej lokaciji poruši in postavi novega.
Časovnica del izgradnje podvoza nam ni znana, prav tako nam ni znano, kdaj natančno bi se pričel projekt izgradnje novega zdravstvenega doma, predobro pa poznamo načine postopanja ko gre za umeščanje komunalne in komunikacijske infrstrukture v tla – ko se ceste prekopavajo za vsak komunalni vod na novo. Ker bi želeli preprečiti, da se to zgodi z Jezdarsko cesto po tem, ko bo na novo urejena in asfaltirana, dajemo pobudo, da pristojne službe že zdaj, v času ko je Jezdarska cesta razkopana, preveri primernost in uredi dodatne potrebne komunalne vode, ki jih bo novi zdravstveni dom nekoč potreboval.
V upanju, da je želja po smotrni porabi javnih sredstev vzajemna, vas lepo pozdravljamo.Location

Slišimo

Objavil: Maja Šušteršič

27.03.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

27.03.2019
Location

Zaključeno

Razumemo in podpiramo vaš predlog o smotrni porabi javnih sredstev. Preverili smo vaše predloge in ugotovili, da bodo vsi komunalni vodi preurejeni v sklopu gradnje podvoza pod železnico na tem delu Jezdarske ulice. Preučeni bodo in izvedeni tudi morebitni priključki za potrebe morebitnega nadomestnega objekta v Magdalenskem parku.
Izdelava projektne naloge in osnovne investicijske dokumentacije za izgradnjo novega zdravstvenega doma na Jezdarski ulici je planirana v letu 2020.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

17.04.2019