Promet
715.Čiščenje propustov in muld - Vrhovdolska pot 14, Limbuš
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Vrhovdolska pot 14, 2341 Limbuš, Slovenija
Objavljeno: 21.03.2019
Objavil: Andrej Šauperl

Opis

Prosimo za temeljito čiščenje mulde in predvsem odmaševanje propustov na tej cesti. Ker so mulde zaraščene in ker propusti že nekaj let niso bili očiščeni, so polni peska. Na cesti se ob deževju nabere velika količina padavinske vode, ki nato teče do križišča z glavno cesto, preko nje v obcestni potok. Ob tem vsakokrat znova povsem uniči bankine in potok napolni z blatom in peskom.
Ob tem predlagam, da preglednik Nigrada podrobno pregleda propuste tudi na drugih cestiščih, predvsem v tem hribovitem predelu KS Limbuš, naredi popis, na osnovi katerega naj nato Nigrad te propuste očisti.Location

Slišimo

Objavil: Andrej Šauperl

21.03.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

21.03.2019