Promet
708.Označba cestišča - Limbuška cesta
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Limbuška cesta, 2341 Limbuš, Slovenija
Objavljeno: 19.03.2019
Objavil: Petra Mušič

Opis

Spoštovani,
Predlagam, da se na Limbuški cesti v tistem delu, ki ni osvetljen z javno razsvetljavo, med Mariborom in Limbušem, označi z belo črto rob cestišča. V tem delu je zelo nevarno za kolesarje, ki se vozimo v temi, saj kljub osvetlitvi, ki jo imamo na kolesih, se skoraj ne vidi kje poteka cesta in kje bankina. S tem bi poskrbeli, da bi kolesarji videli kje poteka rob ceste in bi preprečili zdrs na bankino in nevarnost padca. V tem delu je bilo v preteklosti že več nesreč kolesarjev ponoči, ne dolgo tega na žalost tudi ena s smrtnim izidom.

Hkrati bi vas prosila tudi, da bi preverili celotno Limbuško cesto, saj se je na robovih naredilo že veliko udarnih lukenj (od te in preteklih zim), ki tudi povečujejo možnosti padcev kolesarjev in njihovo varnost.

Lep pozdrav

Petra MušičLocation

Slišimo

Objavil: Petra Mušič

19.03.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

20.03.2019
Location

Urejamo

Limbuška cesta spada pod upravljanje in vzdrževanje Direkcije za ceste Republike Slovenije. Mestna občina Maribor je direkciji poslala zahtevo za izvedbo talnih označb (rob cestišča) na tej cesti od zadnjega rondoja do Ruš. Predvidoma boda dela izvedena v mesecu maju.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

11.04.2019
Location

Izvedeno

Obveščamo vas, da je DRSI na zahtevo Mestne občine Maribor včeraj zaključil s saniranjem robov vozišča in namestitvijo talnih označb na Limbuški cesti.
Kljub temu pozivamo kolesarje, da zaradi varnosti raje uporabljajo Dravsko kolesarsko pot.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

10.06.2019