Promet
692.Prehod za pešce Cotičeva ulica 19, Limbuš
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Cotičeva ulica 19, 2341 Limbuš, Slovenija
Objavljeno: 10.03.2019
Objavil: Miha Ajster

Opis

Prestavitev prehoda za pešce na bolj smiselno in varno mesto... Saj se je zaradi privat zemljišča spremenil ob cestni varni pas za pešce, predlagam prestavitev na križišče Lackova cesta -Lorbekova ulica

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Miha Ajster

10.03.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

11.03.2019
Location

Urejamo

Na navedeni lokaciji bomo preverili število pešcev, ki prečkajo vozišče Lackove ceste, kar bo podlaga za odločitev o smiselnosti obstoječega prehoda za pešce in izvedbo morebitnega novega prehoda za pešce. Trenutno je prestavitev prehoda za pešce, ki je do nedavnega služil za dostop pešcev v knjižnico nemogoča.
Po tehničnih specifikacijah in usmeritvah, ki jih je izdelalo Ministrstvo za infrastrukturo je na predlagani lokaciji nov prehod namenjen pešcem v prostor nemogoče umestiti. Tehnične specifikacije namreč narekujejo, da je potrebno na obeh straneh prehoda za pešce zagotoviti stojno mesto, prehod za pešce je potrebno diagonalno osvetliti, urediti klančine za gibalno ovirane, taktilne oznake za slabovidne…
Odgovorila: Mestna občina Maribor

15.03.2019