Promet
675.Pobuda za ureditev pločnika do zaselka Spodnji Limbuš na cesti Ob Blažovnici (od Robičeve ulice do Vrunčeve ulice)
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Za postajo 11, 2341 Limbuš, Slovenija
Objavljeno: 01.03.2019
Objavil: Bostjan Ravter

Opis

Prebivalci, (predvsem naši otroci, ki morajo dnevno v Osnovno šolo Rada Robiča in v Vrtec Studenci) Spodnjega Limbuša (naselje, ki se razprostira severno od železniške proge) se soočamo z veliko prometno nevarnostjo.
Namreč na cestišču ni pločnika ali urejene pešpoti, pa tudi bankine niso ustrezno urejene, zato prosimo odgovorne za enostranski pločnik v dolžini 160m od Robičeve ulice do Vrunčeve ulice.

Prosimo, da našo prošnjo k izboljšanju prometne varnosti, še posebej varnosti predšolskih in šolskih otrok kot najbolj ogrožene udeležence v prometu, obravnavate prednostno. In čimprej uredite pločnik na edini šolski poti ob zelo prometni cesti. V naselju je cca. 400 prebivalcev, od tega cca. 50 predšolskih in šolskih otrok.

Cesta iz centra Limbuša do zaselka Ob železnici ima narejen PZI (projekt za izvedbo) in bi po besedah vodje Urada za komunalo MOM projekt že lahko šel v izvedbo.

Zavedati se moramo, da otroci, predvsem tisti najmlajši, še niso vešči ravnanj v cestnem prometu in rabijo posebno pozornost. Otroci dojemajo in razumejo svet okoli sebe drugače, kot mi odrasli. Zato jim moramo zagotoviti čim boljšo varnost.

Dogovor je bil, da bo v prvi fazi narejen pločnik, potem pa, ko bo v zaselku dokončana kanalizacija in s tem ne bo več prometa težkih tovornjakov, še prenova vozišča. Žal se ni zgodilo še nič.
Dokončanje kanalizacije v Spodnjem Limbušu je vprašljivo, zato le-tega ne bi pogojevali z izgradnjo pločnika, ki ga mi potrebujemo že danes!

Krajani več NE BOMO PROSILI, temveč ZAHTEVALI pločnik, ne za nas - temveč za otroke!

Prosimo pa vas, da nam pri tem pomagate!

Boštjan Ravter

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Bostjan Ravter

01.03.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

04.03.2019
Location

Zaključeno

V letu 2019 načrtujemo nadaljevanje ter zaključek izgradnje kanalizacije v naselju severno od železniške proge. V času gradnje bo pomembna tranzitna pot prav vozišče ceste Ob Blažovnici, med Limbuško cesto in ulico Za postajo, ki ga omenjate kot šolsko pot, ki delno teče med Vrunčevo in Robičevo ulico. V času gradnje je realno pričakovati večje poškodbe vozišča prav na tem odseku, zato bo po končanih delih potrebna preplastitev vozišča. Sočasno ob tem načrtujemo izvedbo obnove površin na način, ki bo ustrezal kriterijem za vzpostavitev šolske poti.
Odgovorila Mestna občina Maribor

27.03.2019