Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
673.Odpadna embalaža - Nasipna ulica 64
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
Lokacija: Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 01.03.2019
Objavil: Odgovorenobčan

Opis

V časniku Večer sem razbral, da bo SNAGA uvedla ločeno zbiranje odpadne embalaže z mesecem aprilom v Spodnjem Radvanju in Razvanju .

V preostalih območjih MO Maribor bo tovrstno zbiranje uvedeno predvidoma šele naslednje leto.

Spoštovani, zapisano je navadno norčevanje iz preostalih prebivalcev MO Maribor oz. spet Maribor ločujemo na "elitni" ter na preostali del.

Upoštevajoč, da so tovrstno zbiranje in ločevanje odpadkov v gospodinjstvih uvedle in ga izvajajo skoraj vse Mestne občine v Sloveniji.Location

Slišimo

Objavil: Odgovorenobčan

01.03.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

04.03.2019
Location

Zaključeno

Spoštovani,

Sprememba sistema ločenega zbiranja odpadkov je obsežen projekt, ki zahteva spremembo številnih procesov, ki jih je najlažje načrtovati ob prelomu leta (sprememba letnih koledarjev odvoza, distribucija teh koledarjev na naslove strank, sprememba logistike razdeljevanja ustrezne infrastrukture, v kateri zagotovimo ločeno zbiranje odpadkov itd..)

Spodnje Radvanje in Razvanje sta v izvajanje začetka projekta v mesecu aprilu vključena zato, ker je Zgornje Radvanje s Pekrami ločeno odpadno embalažo od vrat zbiralo že od leta 2013 in gre za postopno razširitev tega območja še na območje Spodnjega Radvanja in Razvanja. To je z razliko od Zgornjega Radvanja in Peker veliko bolj gosto poseljeno (blokovsko naselje) s čemer bomo pridobili dragocene informacije kakšen je vpliv zbiranja embalaže od vrat do vrat na urejenost ekoloških otokov in nadaljnje, postopno širjenje projekta na preostala območja Mestne občine Maribor.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

12.03.2019