Okolje
663.Nadomestitev podrtih dreves na Taboru (Focheva, Metelkova, Koseskega - Kardeljeva
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 16.02.2019
Objavil: Dušan Batič

Opis

Utemeljitev:

Pred štirimi leti je bil v okviru akcije IMZ – SČS Tabor »Tukaj je nekoč rastlo drevo« izveden popis manjkajočih dreves v naši MČ. Že takrat je bilo ugotovljeno, da bi bilo potrebno zasaditi več kot 200 novih dreves, s katerimi bi le nadomestili vsa tista, ki so bila do takrat odstranjena in ne nadomeščena z novimi. V zadnjih letih MOM nadomestnih dreves praktično ni zasajala, tudi za obstoječa ni ustrezno skrbela. Podirala je le stara, posušena in bolna. Tako je danes deficit drevesnega fonda v MČ Tabor še veliko večji in se bliža številki 300.
Po protestih občanov Tabora v letu 2018 je MOM obljubila zasaditev nadomestnih dreves spomladi 2019, vzrok za to pa navedla, da mora prej pripraviti vsadne jame – izkopati stare panje. To so jeseni 2018 tudi storili.
Sedaj čakamo, da bo MOM svojo obljubo izpolnila in takoj, ko bo konec meseca februarja nastopila sezona za zasajanje dreves, obljubljena drevesa v Fochevi, na Metelkovi in odseku Kardeljeve - Koseskega tudi res posadila.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Dušan Batič

16.02.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba - Sektor za komunalo in promet.

18.02.2019
Location

Zaključeno

Vse ukrepe na področju rednega vzdrževanja na območju celotne Mestne občine Maribor izvajamo skladno z letnim planom, ki je opredeljen na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev.
To da se v letu 2018 drevesa nova niso zasajala, obrezovala, pregledovala itd. ne drži in je razvidno tako iz terena kot tudi delovnih nalogov.
Jeseni 2018 smo kot navajate tudi pripravili sadilna mesta za nova drevesa – odstranili obstoječe panje starih dreves, z zasaditvijo pa bomo pričeli takoj spomladi ko bodo dopuščali vremenski in finančni pogoji skladno z predvidenim planom.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

20.02.2019