Promet
662.Metelkova ulica
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 15.02.2019
Objavil: Dušan Batič

Opis

Gre za relativno kratek odsek zelo obremenjene Metelkove ulice, ki je potreben temeljite obnove.
Cestišče je popolnoma uničeno. Vozniki, ki se izogibajo poškodbam na vozišču, ogrožajo druge udeležence v prometu. Prav tako so neurejene površine za pešce, parkirana vozila ovirajo varen prehod pešcev do lokalov in vrtca. Kljub prizadevanjem SČS Tabor, da bi MOM uvrstila obnovo tega dela Metelkove v plan vzdrževanja cest v MČ Tabor v letu 2018, ta predlog ni bil sprejet, kot prioriteta pa upoštevana Radvanjska cesta, ker po njej poteka proga avtobusnega mestnega prometa. V letu dni se je stanje na Metelkovi še poslabšalo, zato prebivalci MČ Tabor v letu 2019 vztrajamo, da se obnova tega odseka dejansko realizira. Ob tem je potrebno skladno s predpisi urediti tudi izvoz s Popovičeve ulice na Metelkovo.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Dušan Batič

15.02.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba - Sektor za komunalo in promet.

15.02.2019
Location

Zaključeno

Strinjamo se z navedbo, da gre za cesto, ki na določenih odsekih potrebuje večje posege in obnovo. Ker pa Nigrad in Mestna občina Maribor vzdržujeta več kot 600 km cest na območju Mestne občine Maribor , sredstev pa žal ni dovolj, da bi lahko vse ceste uredili hkrati , je potrebno vzdrževanje in investicije planirati po prioritetah.
Po končani zimski službi bomo najbolj nevarne odseke sanirali v okviru rednega vzdrževanja , tako da bo vožnja bolj udobna in varna. Če bodo sredstva zagotovljena še za preplastitev, pa bomo uredili celoten odsek te ceste.

V zadnjem obdobju so na območju Metelkove ulice v Medobčinskem redarstvu izvedli 11 prekrškovnih postopkov. Nekajkrat so na njihov naslov prejeli prijave za nepravilno parkiranje in tudi na osnovi teh prijav so izvedli nadzore.

Odgovorila: Mestna občina Maribor


20.02.2019