Promet
661.Cesta Proletarskih brigad
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Cesta Proletarskih brigad 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 15.02.2019
Objavil: Dušan Batič

Opis

Utemeljitev:

Cesta Proletarskih brigad je kategorizirana kot glavna cesta I. reda (G1) in kot takšna spada pod upravljanje in vzdrževanje Direkciji za ceste RS. Stroške vzdrževanja in investicij na tej cesti krije proračun RS. Lani sta bili v okviru teh del izvedeni tudi preplastitvi križišč CPB s Tržaško cesto in CPB s Kardeljevo cesto. V letu 2019 je nujno z obnovo asfaltne površine na tej cesti nadaljevati. V obupnem stanju je tako vozišče v križišču CPB z Ljubljansko ulico, kjer je nujna preplastitev celega križišča, prav tako pa so potrebni obnove tudi posamezni odseki voznih pasov po celotni dolžini ceste.

Poseben problem na tej CPB je tudi križišče z Ulico Pohorskega bataljona, kjer še vedno nima pasov za zavijanje v levo. Tako prihaja vsakodnevno do nevarnih, ko morajo vozniki, ki želijo zaviti v levo ob zeleni luči na semaforju, ob nasprotnem prometu ustaviti na voznem pasu, ki je namenjen tudi vožnji naravnost za hitrejša vozila. Poudariti je potrebno, da gre za glavno cesto I. reda, štiripasovnico, semaforizirana križišča in najvišjo dovoljeno hitrost 70 km/h.

Takšna cesta bi tudi glede na normative in standarde morala imeti pasove ustrezne dolžine, namenjene samo tistim, ki zavijajo v levo.

Pravna podlaga: (zakon, normativi in standardi)
Odgovor Snježane Drinić, Javna agencija RS za varnost prometa, z dne 23. 1. 2019

MOM mora torej zahtevati od Direkcije za infrastrukturo RS, da rekonstrukcijo križišča CPB s Ulico Pohorskega bataljona, preplastitev križišča z Ljubljansko cesto in nadaljevanje obnove voznih pasov vključi v plan investicij oz. vzdrževanja državnih cest v letu 2018. TI POSEGI NE BODO BREMENILI OBČINSKEGA PRORAČUNA!!!

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Dušan Batič

15.02.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba - Sektor za komunalo in promet.

15.02.2019
Location

Zaključeno

Popravek odgovora Mestne občine Maribor, z dne 18. 2. 2019, je objavljen v nadaljevanju, dne 14. 3. 2019.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

18.02.2019
Location

Urejamo

Mestna občina Maribor je dne 11. 3. 2019 na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo naslovila zahtevo za preplastitev Ceste Proletarskih brigad, 14. 3. 2019 pa na Policijsko upravo Maribor naslovila zahtevo za pridobitev informacij o številu prometnih nesreč na Cesti Proletarskih brigad.


V nadaljevanju hkrati navajamo popravek odgovora Mestne občine Maribor, ki je bil objavljen 18. 2. 2019:
»Zahvaljujemo se vam za podano pobudo, v kateri pravilno ugotavljate, da Cesta Proletarskih brigad, spada pod upravljanje in vzdrževanje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
Vaš predlog glede dodatnega pasu v križišču z Ulico Pohorskega odreda podpiramo, ker v tem križišču prihaja do zastojev naravnost vozečih vozil zaradi voznikov, ki v križišču zavijajo levo, vendar to ni edini razlog za nastanek nevarnih situacij na tem križišču. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je omejitev hitrosti 70 km/h na obeh pasovih, namenjena boljši pretočnosti prometa zaradi večjega števila vozil in ne prehitevanju hitrejših vozil po levem voznem pasu, kot to velja za avtoceste.
Strinjamo se z navedbo, da je sanacija ceste potrebna zato bomo pozvali ustrezne institucije.
Odgovorila: Mestna občina Maribor«.

14.03.2019
Location

Zaključeno

Mestna občina Maribor je zahtevo o rekonstrukciji Ceste Proletarskih brigad, z namenom izboljšanja prometne varnosti in prepustnosti na tem delu odseka državne ceste, posredovala na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je zahtevi ugodila.
V letu 2020 bo s strani DRSI predvidoma izdelana projektna dokumentacija.
Mestna občina Maribor se predlaganim načrtom rekonstrukcije strinja in je namero in sodelovanje z DRSI potrdila.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

13.05.2019