Promet
660.Sanacija ceste v smeri proti Žavcarjevem vrhu
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Zgornji Slemen - del 27a, 2354 Bresternica, Slovenija
Objavljeno: 14.02.2019
Objavil: MOM na pobudo občana

Opis

Dajem pobudo, da se v proračun MOM uvrsti sanacija dotrajane in skorajda že neprevozne ceste v KS Bresternica – Gaj, v smeri proti Žavcarjevem vrhu, mimo domačije Finster. Cesta je z vsakim letom v slabšem stanju. Stanje se po vsaki zimi samo še občutno poslabša. Po tej cesti se vsaki dan vozi tudi šolski kombi, ki tamkajšnje otroke prevaža v osnovno šolo do Kamnice. Prosim, da v proračun, ki ga pripravljate uvrstite sanacijo omenjene ceste, saj je vožnja po njej že danes skorajda nemogoča, predvsem pa nevarna. Prosim, da si cesto ogledate in me seznanite z vašo odločitvijo.Location

Slišimo

Objavil: MOM na pobudo občana

14.02.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba - Sektor za komunalo in promet.

14.02.2019
Location

Zaključeno

Zavedamo se, da je omenjena cesta v slabem stanju. V kolikor bo KS Bresternica-Gaj omenjen obseg ceste uvrstila v prvo prioriteto za sanacijo asfaltnih prevlek, bomo najslabše dele te ceste uvrstili v plan sanacij za leto 2019.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

15.02.2019