Promet
659.Sprememba prometnega režima na Gregorčičevi ulici
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Gregorčičeva ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 14.02.2019
Objavil: Goran Bra

Opis

Cenjeni gospodje!

Poglejte si te slike (recimo temu) kolesarske steze, ali (recimo temu) pločnika. V bistvu so pešci in poti kolesarjem in obratno. Dodatno zmedo in nevarnost delajo še zabojniki za smeti in kandelabri ulične razsvetljave.

PREDLAGAM NASLEDNJE :

Ukinitev poteka kolesarske steze po pločniku, na način, da se oznake speljejo na cestišče, hkrati pa se omogoči "cona 30". Prav tako je pločnik potreben nujne sanacije in prestavitve kandelabrov.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Goran Bra

14.02.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba - Sektor za komunalo in promet.

14.02.2019
Location

Zaključeno

Strinjamo se z pobudo. Vendar problem že rešujemo.

V decembru 2018, je EKO SKLAD objavil javni poziv št. 65SUB-LSKI18, za sofinanciranje ukrepov v izgradnjo kolesarske infrastrukture. Po predlogu novega vodstva Mestne uprave Mestne občine Maribor, smo bili kot Urad za komunalo, promet in prostor, pozvani k pripravi projektne naloge za izdelavo idejne zasnove projektiranja kolesarskih površin na Gregorčičevi ulici od Trubarjeve mimo trga Generala Maistra do Ulice heroja Staneta in Maistrove ulice.

V sklopu urejanja kolesarskih površin bi v sklopu del na Gregorčičevi ulici lahko celovito pristopili k ureditvi tako kolesarskih površin, mirujočega prometa, površin za pešce, JR, kakor tudi arhitekturne podobe Gregorčičeve ulice, tudi na odseku mimo Trga Generala Maistra.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za naložbe občin v izgradnjo kolesarske infrastrukture. Naložbe bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti zraka v mestih, boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in neposredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v širše koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti.

Odgovorila : Mestna občina Maribor

20.02.2019