Promet
658.Obnova Koseskega ulice
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Koseskega ulica 3, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 14.02.2019
Objavil: Dušan Batič

Opis

MOM je že v letu 2018 načrtovala delno obnovo Koseskega ulice, investicija je bila uvrščena v proračun MOM, dela pa naj bi se začela pred poletjem lani. Ker pa je bila takrat v okviru tega posega predvidena le obnova asfaltirane površine, brez pločnikov in nove cestne razsvetljave ter še to le na odseku med Delavsko in Fochevo ulico, so stanovalci temu nasprotovali in zahtevali celovito obnovo ceste od Kettejeve do Ceste proletarskih brigad. Ta bi morala zajeti ureditev kanalizacije, pločnikov, razsvetljave in obnovo asfaltne prevleke na celotni dolžini ulice.

Ker preko MČ Tabor v tem času niso uspeli dobiti ustreznih odgovorov, so problematiko izpostavili na zborih SČS Tabor. Tako smo v SČS vzpostavili dialog z MOM, kjer smo izpostavili zahteve prebivalcev MČ Tabor s tega področja. Rezultat dogovora je bil, da pristanemo na zamik realizacije obnove za leto dni, z MOM pa smo dobili zagotovilo, da bodo v letu 2018 pridobili DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) za to investicijo, ki je pogoj za rekonstrukcijo v večjem obsegu (investicijsko vzdrževanje).

Na vprašanje SČS Tabor v mesecu decembru 2018 ali so zahtevani dokument pridobili, so z Urada za komunalo, promet in prostor MOM odgovorili, da je družba GEODATA, ki je bila izbrana za pripravo dokumentacije za celotno obnovo ulice s strani MOM, odstopila od pogodbe, ker dokumentacije v pogodbenem roku ne morejo korektno zaključiti.

Prosimo za odgovor ali je investicija vključena v proračun MOM za leti 2019 - 2020 in v kateri fazi je sedaj ta postopek ter kdo je na MOM odgovorna oseba za ta projekt

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Dušan Batič

14.02.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba - Sektor za komunalo in promet.

14.02.2019
Location

Zaključeno

Podatke proračuna bomo lahko podali, ko bo le-ta sprejet, kar bo predvidoma po mesecu aprilu 2019. Najprej pa je zagotovo potrebno zagotovili projektno dokumentacijo (projekt za izvedbo PZI).

Hvala za razumevanje.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

14.02.2019