Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
631.Ločevanje odpadkov - otoki
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 20.01.2019
Objavil: Odgovorenobčan

Opis

Pozdravljeni,

ločevanje odpadkov na tako imenovanih "otokih" se je v preteklosti izkazalo in se še sedaj kaže za povsem neposrečen,neprineren način pridobivanja ločenih frakcij odpadkov.Zakaj:
- t.i. otokov za zbiranje je bijstveno premalo,
- tudi število in vrsta kontejnerjev znotraj posamičnega "otoka" je neustrezno,saj ne ustreza vrstam in količini odloženega odpada,
- kultura,obnašanje,način razmišljanja ljudi pri nas glede takšnega zbiranja odpadkov je bedna,zavržena,popolnoma nesprejemljiva,kar se odraža v samem stanju odpadkov na t.i. otokih (odlaganje odpadkov na otokih, ki tja ne sodijo,odlaganje mimo kontejnerjev, neustrezno zbiranje oz. ločevanje odpadkov).

Spoštovani,
od vas ne želimo, ne potrebujemo suhoparnih,brez moči argumentov podanih odgovorov,od vas upravičeno pričakujemo odločne ukrepe za odpravo prej naštetega.

Nemudoma ukinite tak način zbiranja komunalnih odpadkov,ukinite t.i. otoke,ki s svojim izgledom,v veliki večini primerov,kjer so postavljeni sramotijo to mesto.

Občanom pa takoj omogočite pravičnejši in pošten način zbiranja komunalnih odpadkov na način,da v vsakemu gospodinjstvu zagotovite še tri osnovne kontejnerje za ločevanje odpadkov znotraj posamičnega gospodinjstva (plastika,steklo,papir in ostali odpadki).

In prosim vas,ne iščite odgovor vedno v pomanjkanju denarja,saj z odpadki kolikor vemo,se danes "mastno"služi in ne prosimo vas za nič "bogokletnega", pač pa vam predlagamo način zbiranja in ločevanja komunalnih odpadkov, kot ga že leta poznajo številne občine v SLO.

Lep pozdrav,

odgovorenobčan !Location

Slišimo

Objavil: Odgovorenobčan

20.01.2019
Location

Zaključeno

V Mariboru imamo 1.011 zbiralnic, kar skoraj 5 krat presega zakonsko predpisane standarde. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Ur.l. RS 21/2001 namreč navaja da je na območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja potrebno urediti zbiralnico na vsakih 500 prebivalcev. V Mariboru imamo eno zbiralnico postavljeno na 109 prebivalcev. Vsaka od zbiralnic ima vsaj enega od ali več zabojnikov za posamezno frakcijo (papir, steklo, odpadna embalaža). Število zabojnikov je odvisno od dejanskih potreb, vendar smo pri tem omejeni pri prostorskih možnostih in lastništvu zemljišč.

Ugotavljamo, da je problematika v razumevanju ločenega zbiranja, v nepravilnem odlaganju in izkoriščanju zbiralnic za prepuščanje nedovoljenih odpadkov, kar ste že sami ugotovili. Med frakcijami, ki sodijo na zbiralnice, po količini izstopa odpadna embalaža. Prav odpadno embalažo smo v delu Maribora že pričeli zbirati po sistemu od vrat do vrat, nadaljevali bomo v pomladanskih mesecih. S 1.1.2020 pa bomo odpadno embalažo od vrat do vrat zbirali od vseh gospodinjstev v individualnih zgradbah. Posledično bomo iz obstoječih zbiralnic umikali zabojnike za odpadno embalažo.

S pristojnimi službami na Mestni občini Maribor se in se bomo tudi v bodoče zavzemali za sodobne in učinkovite rešitve na področju ravnanja z odpadki.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

29.01.2019