Promet
629.Ureditev prometa: parkiranje - plačljiva cona
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Smoletova ulica 10, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 16.01.2019
Objavil: Tone Balone

Opis

V Ul. Moše Pijada, v delu od križišča z Valvasorjevo in Raičevo ulico, je postalo parkiranje že popolnoma neznosno. Predvsem v delu med Smoletovo in Hlebovo. Od ureditve plačljivega parkiranja v delu Ruške in Gorkega, se je večina ti. iskalcev zastonjkarskega parkiranja prestavila ravno na prej omenjeno območje. Ob že tako prevelikem številu avtomobilov stalnih prebivalcev v tem delu, je tako parkiranje oz. parkirni nered v tem delu postal neznosen. Torej: da se nemudoma pristopi k vzpostavitvi plačljive cone za parkiranje v delu Ul. Moše Pijada, med Smoletovo in Raičevo ulico!Location

Slišimo

Objavil: Tone Balone

16.01.2019
Location

Zaključeno

Problematika parkiranja na naveden področju nam je znana in iščemo rešitve v smislu lajšanja težav. Ena od rešitev je ureditev enosmernega prometnega režima na območju med Smoletovo in Hlebovo ulico v smeri proti zahodu.
Z ukrepom bi se legalizirala vzdolžna parkirna mest, ki so sedaj nelegalna in posledično podvržena ukrepanju redarske službe. Parkiranje na severnem delu ( med drevesi ) bi prav tako moralo postati vzdolžno, kar pa seveda pomeni nekoliko manj parkirnih mest. Ureditev odplačnega parkiranja na navedeni lokaciji bi najverjetneje prinesla nekoliko več reda, vendar trenutno nimamo sredstev za nabavo parkirnega avtomata. Obstaja seveda možnost plačila preko SMS ( mobilni telefon ). Stanovalcem bi to seveda prineslo plačljivo parkiranje ( za dveleti parkiranja 144,00 € + 22,60 € upravne takse ).

Za navedeni ukrep pa seveda potrebujemo sredstva, s katerimi pa trenutno še ne razpolagamo, saj proračun za leto 2019 še ni sprejet. Tudi vremenske razmere niso dovolj ugodne za barvanje talne signalizacije. V spremembo prometnega režima bo potrebno vključiti tudi lokalno skupnost ( Mestno četrt ).

Preveriti bi bilo potrebno še prometno obremenitev ulice in posledično prerazporeditve prometnih tokov, kar prinese takšna sprememba prometnega režima. V primeru pozitivnih prometnih preveritev in ob zagotavljanju sredstev v proračunu 2019 bi zadevo izvedli v letošnjem letu.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

17.01.2019