Okolje
608.Problematika visoke onesnaženosti zraka z delci PM10 in PM2.5
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 13.11.2018
Objavil: Zlatko K

Opis

Spostovani,
prosim naredite kaj za Maribor.
http://www.rtvslo.si/radiomaribor/pobude/problematika-visoke-onesnazenosti-zraka-z-delci-pm10/471145

Prosim objavite zakonodajo.
OBCANI NE VEDO ZA TA UKREP!
Segrevanje motornih vozil
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/114668
5. člen
(varstvo okolja)
(1) Z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega hrupa oziroma ropota ali kako drugače onesnažiti okolja.
(2) Iz vozila je prepovedano odmetavati kakršnekoli stvari (cigaretni ogorki, papir, plastenke itd.).
(3) Ko voznik na cesti vozilo ustavi za več kot tri minute ali ga parkira, mora takoj ugasniti motor. Ta določba se ne uporablja za vozila, pri katerih motor poganja naprave za opravljanje določenih del (vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov, vozilo za čiščenje kanalov, avtomobilsko dvigalo ipd.).
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

https://www.zurnal24.si/avto/kaznivo-starsi-puscajo-prizgana-vozila-pred-vrtci-282882
====================================================================

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2000-01-0653/odlok-o-ureditvi-cestnega-prometa-v-naseljih-obcine-grosuplje

XII. IZVAJANJE VARSTVA OKOLJA V ZVEZI Z PROMETOM
56. člen
Vozilo na motorni pogon, ki se je ustavilo zaradi kakršnihkoli razlogov, sme imeti motor med postankom v teku največ dve minuti. Če je postanek daljši, mora voznik motor ugasniti.
57. člen
Puščanje motorja vozila v teku zato, da se segreva motor ali kabina vozila je na območju strnjenih naselij Občine Grosuplje naselja prepovedano.
Pri uporabi vozil je lastnik vozila oziroma imetnik pravice uporabe dolžan preprečiti nepotreben ropot in nedovoljene emisije izpušnih plinov.

Hvala.
Lep pozdrav!
ZLatko Kukovec

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Zlatko K

13.11.2018
Location

Zaključeno

Hvala za poslano pobudo, ki smo jo naslovili na pristojne službe v preučitev.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

22.11.2018